27.07.2018
Digital-Cities-Challenge-Sofia-Workshop-July-2018

Столичната агенция за инвестиции проведе първия семинар от Фаза 2 по проекта Digital Cities Challenge

Digital-Cities-Challenge-Sofia-Workshop-July-2018През юли Столичната агенция за инвестиции организира семинар под надслов  „Пътна карта за дигитална трансформация на София“ като част от проекта на Европейската комисия Digital Cities Challenge. Работната среща е част от участието на София в проекта Digital Cities Challenge / Фаза 2: “Формулиране на стратегия за цифрова трансформация на София и модернизация на индустриите“.

Работната среща събра представители на местните власти и на бизнеса, както и представители на компании за комунални услуги, ИКТ компании и академичните среди. Обсъдихме в каква посока и с какви действия може да се постигне цифрова трансформация в местната власт и публичната администрация, в комуналните услуги (енергия, вода, отпадъци), в транспортната структура и в стартъп екосистемата.

Следващият семинар за идентифициране на приоритетните дейности и разработване на пътна карта за дигиталната трансформация на София по проекта Digital Cities Challenge / Фаза 2 ще се проведе през септември, като отново ще събере потребители и доставчици на цифрови услуги, заинтересовани страни от различни сектори освен дигиталния, които използват цифрови услуги, както и заинтересовани страни от иновационната екосистема (организации за финансиране, технологични паркове, инкубатори и ускорители, технологични консултанти) в качеството им на фасилитатори при въвеждането на нови услуги и практики както в технологичните, така и в други сектори.

Работният семинар през септември е отворен за нови участници. Ако искате да научите повече за проекта, можете да се свържете с Надя Султанова, началник отдел “Инвестиционен анализ” на Агенцията на имейл nadia.soultanova@investsofia.com.

За да научите повече за работата по проекта до момента, може да разгледате резултатите от срещите в рамките на Фаза 1, както и да свалите доклада за оценка на дигиталната зрялост на София, подготвен по време на първата фаза.

06.07.2018

Виена, Гьотеборг, столични организации и предприемачи с идеи за по-добри градове и общества в “Пространството на София” на Webit 2018

 

За втора поредна година Столичната агенция за инвестиции бе домакин на “Пространството на град София” /SOFIA’s PLACE/ в изложбената зона на Webit.Ferstival Europe 2018. Зоната ‘SOFIA’s PLACE’ посрещна стотици гости с планирана програма, презентации и възможност за бизнес срещи с чуждестранни и български партньори.

Програмата на SOFIA’s PLACE реализирахме съвместно с  ОП Туризъм, Асоциацията за развитие на София, проекта Зелена София и Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия. Изключително благодарни сме на всички участници в презентациите – на колегите от Виена и Гьотеборг, които представиха ценен бизнес опит и идеи за управление на градската среда, бизнеса и инвестициите; на организациите, които представиха идеи за работеща комуникация между институциите и гражданите и практики, с които превръщаме София и жителите й в умен град и общество; както и на всички столични предприемачи, които представиха жизнеността и амбицията за растеж на бизнес екосистема в София, като разказаха за продуктите и услугите, които развиват с екипите си в столицата.

 

От линковете по-долу може да научите повече за участниците в програмата на SOFIA’s PLACE, да свалите част от презентациите им и да се възползвате от идеите и контактите, които те споделиха по време на Webit.Festival Europe 2018.

 

 

Vienna Business Agency, Австрия

Бизнес агенцията на Виена е част от общата администрация на австрийската столица.

Агенцията предлага бизнес програма за привличане на инвеститори и оказва подкрепа на компании, които искат да открият офис във Виена. Презентацията Vienna: A great place to live and do business може да изтеглите тук.

 

 

 

 

 

Business Region Göteborg ICT и Connect Sverige, Швеция

“Бизнес регион Гьотеборг” е организация, ангажирана с развитието на втория по големина град в Швеция и 13 общини от региона. Презентацията Innovative growth – Meeting the sustainability challenges with a diversified approach ще намерите тук. Презентацията съчетава и представяне на Connect Sverige – организация с нестопанска цел, финансирана от местните правителство и индустрия, която свързва растящи компании с капитал и ключови умения и контакти. Мрежата на Connect от над 30 000 висококвалифицирани специалисти и над 500 ангели инвеститори обхваща цяла Швеция. Connect работи усилено за развитие на своята инвестиционна мрежа на регионално, национално и международно ниво.

 

 

Общински Гаранционен Фонд за малки и средни предприятия

Общинският Гаранционен Фонд за малки и средни предприятия е специализиран орган на Столичния общински съвет, който

06.07.2018

Столичната агенция за инвестиции организира срещи между столичния бизнес и Виенската бизнес агенция

 

Между 25 и 27 юни по покана на Столичната агенция за инвестиции в София гостуваха  г-жа Сабине Олер, директор “Международно бизнес развитие”, и г-н Николай Родимов, регионален мениджър от Виенската бизнес агенция. Двамата участваха в отворената среща “Meet Vienna Business Agency: Opportunities for Bulgarian companies”, която се проведе на 25 юни със столични предприемачи, а в следващите два дни бяха гости и участници в презентациите на 26 и 27 юни в изложбената зона на София в рамките на Webit.Festival Europe 2018. На срещите бе представена бизнес средата във Виена, добри примери от управлението на града и възможностите, от които столични предприемачи могат да се възползват при интерес към бизнес старт на пазара във Виена и Австрия.

Срещата “Meet Vienna Business Agency: Opportunities for Bulgarian companies”, организирана от екипа ни със съдействието на Eurocomm-PR, събра над 60 столични компании с интерес към бизнес във Виена. Г-жа Сабине Олер представи политиката на града към подпомагане на частния бизнес, приоритетните индустрии и поощрителните мерки, от които стартиращите компании могат да се възползват в австрийската столица.

Само през 2017 г. във Виена са започнали бизнес 190 компании, които са разкрили нови 1000 работни места и са донесли над половин милион евро инвестиции в града. Столицата на Австрия е привлекателна за чуждестранните инвеститори не само заради удобната си географска позиция в сърцето на Европа, но и заради факта, че Виена е международен център за организации от цял свят, дом на 14 международни училища и на над 1500 организации за изследователска и развойна дейност. Международните компании се чувстват добре в тази среда и имат достъп до многобройни таланти сред над 200 000 студенти от цял свят.

Интерес към Виена проявяват чуждестранни инвеститори от секторите Информационни и телекомуникационни технологии – градът е дом както на големи международни компании, така и на многобройни стартъпи с малки екипи под 10 души. Друг приоритетен сектор със силни традиции е секторът на биотехнологиите и т.нар. life sciences. Редица споделени работни пространства и бизнес инкубатори предлагат подпомагащи стартиращи пакети за чужди предприемачи, които искат да установят бизнес във Виена. Освен грантовете, стартиращите фирми в определени сектори се ползват и от различни данъчни облекчения.

“За бизнесите от София, които са все по-заинтересовани да намират повече партньорства във Виена, беше много важно да разберат какви са насърченията, които предлага градът за софийските фирми. Чрез споразумение за сътрудничество между двата града, ще позволим и на повече австрийски бизнеси да пристъпват по-лесно и с повече

06.07.2018
Digital-transition-partnership-Webit-Sofia-2018

В SOFIA’s PLACE на Webit 2018 бе представено партньорството „Цифров преход“, в което София е град-координатор

Digital-transition-partnership-Webit-Sofia-2018В пространството на град София (SOFIA’s PLACE) в изложбената зона на Webit.Festival Europe 2018 бе представено партньорството “Дигитален преход” (Digital Transition Partnership). Партньорството е част от инициативата на ЕС “Градски дневен ред за Европа” (Urban agenda for the EU). София бе избрана за съкоординатор на партньорството в края на 2016 г. заедно с Естония и град Оулу, Финландия.

Координаторите по проекта Вероника Манова и Мика Рантакоко представиха целите на програмата – идентифициране и прилагане на нови мерки и решения за подобряване на европейското законодателство, финансиране на градските политики и обучителните програми за улесняване на дигиталния преход в Европа. В плана за действие по програмата европейските администрации заедно с обществото и бизнеса трябва да заложат дейности, които да предоставят по-добри публични услуги на жителите на градовете, да насърчат иновациите и да създадат нови бизнес възможности за растеж за европейските градовете.

Екипът на Столичната агенция за инвестиции инициира представянето на проекта в рамките на Webit 2018 както заради значимостта на целите му за бъдещето на градовете, обществото и бизнеса, така и заради сходствата с целите на друг проект на Европейската комисия, в който София спечели участие – Digital Cities Challenge (DCC). Инициативата DCC има за цел да подпомогне инициативите на 15 европейски града, свързани с дигиталната трансформация на градската среда и обществото. Изпълнението на проекта се координира от екипа на Столичната агенция за инвестиции. Предстоят ни съвместни работни срещи с екипа на “Дигитален преход” през юли и септември, тъй като и двата проекта са насочени към сходни заинтересовани страни – различни институции, академичната общност и частния бизнес. Вярваме, че техните насоки и участие в инициативите ще допринесат за набелязването на конкретни проекти, полезни за целите и на двете програми.

Като част от партньорството “Дигитален преход” предстои финален етап на изработване на план за действие. Въведение в предварителния план ще намерите тук, а презентацията на координаторите Вероника Манова и Мика Рантакоко от Webit 2018 тук.

Повече информация, относно партньорството “Дигитален преход” ще намерите и в страницата на ЕС, посветена на програмата: https://ec.europa.eu/futurium/en/digital-transition  

На локално ниво инициативата се координира и от Асоциацията за развитие на София.

X