08.06.2019

София се присъедини към 150 топ технологични градове на фестивала TNW2019

 

Столичната агенция за инвестиции се присъедини към конференцията The Next Web (TNW Conference 2019) на 9 и 10 май в Амстердам по специална покана от организаторите на фестивала.

Заедно с участници от над 150 от най-активните стартъп градове в света, екипът ни се включи в кръгли маси на 4 различни теми по време на StartupCity Summit събитието, което за трета поредна година е част от програмата на The Next Web Conference, е мястото за споделяне на идеи и обсъждане на настоящата и бъдещата роля на местните власти в създаването на процъфтяващи технологични екосистеми.

Над 250 представители от участващите градове обсъдиха как да бъдат преодолени технологичните предизвикателства, пред които сме изправени днес; как да бъде насърчавано предприемачеството сред жените, какви нови механизми могат да подпомагат стартиращите компании, какви формати на международни партньорства да бъдат създадени и др.

По време на кръглите маси споделихме успехите на София, данни за това колко от основателите на стариращи компании са жени предприемачи и какъв процент от работещите в ИТ сектора са жени. В панела Кръгла маса 2: Създаване на ясна бранд идентичност на екосистемите в глобален мащаб обсъдихме опита на София с представители от градове като Сеул, Рим, Хелсинки, Мадрид, Цюрих и др.

Поканата към екипа ни да участваме в кръглите маси и срещите на 9 и 10 май в Амстердам е голямо признание за столицата.

Всички идеи, изводи и препоръки от работата в работните групи по време на StartupCity Summit, са представени в кратък анализ тук.

07.06.2019

СОАПИ на срещи в Стокхолм за възможни сътрудничества с шведската столица

 

Екипът на Столичната агенция за инвестиции беше на посещение в Стокхолм, организирано от Службата по търговско-икономическите въпроси към българското посолство в Швеция. Направихме поредица от срещи с ключови заинтересовани страни от екосистемата в града.

Често пътуваме до градове с доказани резултати в иновациите и с успешни инициативи за икономическо развитие, за да видим добрите практики, да реализираме контакти, да разказваме и говорим за възможности и бизнес между градовете ни.

Интересът ни към Швеция е продиктуван от факта, че много от базираните в София ИКТ и технологични компании се интересуват от възможности на пазарите в Скандинавските страни. Впечатлени сме от наученото в Стокхолм, посещението ни даде много знание и идеи за следващи действия.

Ето някои основни факти за Стокхолм, които научихме по време на срещите:

– Стокхолм е на второ място след Силиконовата долина по брой компании “еднорози” (достигнали и надхвърлили стойност от 1 млрд. долара) на глава от населението.

– 5 компании еднорози са „родени” в Стокхолм досега: Spotify, King, Mojang, Klarna и iZettle. Truecaller е друга компания, базирана в Стокхолм, която предстои да достигне стойност от милиард долара.

– Стокхолм се нарежда сред 10-те града с най-голям брой глобални централи на международни корпорации (според красация на Форбс сред 2000 локации по света).

– Шведската столица е един от най-иновативните градове в света (WEF 2018).

– Списание The Economist определя Швеция като най-добрата страна в света за работещите жени.

– Градът е дом на Kista Science City – водещият ИКТ клъстер в Европа, където се намират централните офиси на световни гиганти като Ericsson и IBM, както и R&D и IoT лаборатории.

– Стокхолм има дълга история в технологиите, с всеобхващаща dark fiber инфраструктура, осигурена от самата община и свързваща всяка сграда в града.

– Стокхолм има първия в света 5G велосипед, който служи като рутер за безжична LAN мрежа, HTTP сървър, център за данни, Bluetooth устройство и платформа за интернет на нещата.

Въпреки това Стокхолм не е град без предизвикателства. Той е един от най-бързо развиващите се градове в Европа, изправен пред задълбочаващ се недостиг на жилища и натиск върху обществената инфраструктура. Но градът успява да изгради марка, базирана на силните му страни и днес е считан за столицата на Скандинавието и има силен имидж за своя потенциал.

Впечатлени сме от това как различните заинтересовани страни в града си сътрудничат, за да създадат обща визия и посока за Стокхолм.

В същото време, от 1990 г. насам

07.06.2019

София е готова със своята Стратегия за дигитална трансформация, разработена като част от проекта на Европейската комисия „Предизвикателство Дигитални градове“ (видео)

 

Конференция на високо ниво „Предизвикателство дигитални градове: стратегия за европейските градовете през 21 век“ на 5 юни в Брюксел отбеляза края на Предизвикателство дигитални градове (Digital Cities Challenge) – проект на Европейската комисия. Събитието отпразнува работата на градовете по индивидуалните им Стратегии за дигитална трансформация.

София беше поканена да представи работата си в изложението – част от събитието, заедно с други участващи градове: Риека, Аликанте, Л’Акила, Ница, Солун, Еспо и Пори.

Като част от програмата на конференцията, главният изпълнителен директор Владимир Данаилов сподели опита на София в работата с ключови заинтересовани страни в града за създаване на Стратегия за дигитална трансформация за София. Той се включи в дискусията „Успешни истории за създаване на пазар чрез инициативата Предизвикателство дигитални градове”, част от панела “Градовете като създатели на пазар”.

ИКТ секторът в София е добре развит и представлява близо 20% от икономиката на града. По-голямата част от ИКТ компаниите в София обаче са ориентирани към износ, т.е. не създават продукти или услуги за местния пазар. Както е посочено в Стратегията за дигитална трансформация за София, градът трябва да се стреми да създава възможности за местния ИКТ сектор да се включи в решаването на местните предизвикателства и да използва града като тестова площадка за нови дигитални услуги. За да се постигне това, Стратегията препоръчва създаването на две нови дивизии като част от Столична Община – Софийска дигитална агенция и Главен директор дигитализация. Тези екипи ще бъдат отговорни за установяване на нуждите на местния пазар и управление на процеса на дигитализация както в рамките на общината, така и в града като цяло. Освен това, Столична Община вече подкрепя местните стартиращи компании чрез новата си програма София Стартъп Акселератор, като осигурява финансиране и менторство и насърчава предприемачите да използват инфраструктурата на София за изграждане и тестване на продуктите си на местно ниво. В разработването на Стратегията на града се включиха над 100 местни заинтересовани страни.

Гледайте видеото от панела „Градовете като създатели на пазар“ (със субтитри на български).

 

Стратегиите на всички участници бяха предадени на Европейската комисия и се очаква да бъдат публикувани до края на месеца. Междувременно СОАПИ подготвя българска версия на своя документ.

Заключителната конференция в Брюксел събра 450 градски администратори, индустриални и бизнес експерти, компании, предлагащи решения за “умен град”, международни организации, политици от европейските страни и от Европейската комисия. И както всеки край е начало на нещо ново – София е в очакване на инициативата Интелигентни градове (Intelligent Cities)

05.06.2019

Конференция в Брюксел отбелязва работата на София и още 40 европейски града по стратегиите им за дигитална трансформация

Гледайте на живо главния изпълнителен директор Владимир Данаилов в панела “Градове като създатели на пазар”, 16:30 – 17:45 ч. Линк към живото излъчване: 2019.digitallytransformyourregion.eu

 

Днес Столичната агенция за инвестиции, заедно с представителите на над 40 европейски града, се включва в конференцията на високо равнище „Предизвикателството на дигиталните градове: стратегия за европейските градовете през 21 век“ в Брюксел. Събитието отбелязва работата на градовете по индивидуалните им стратегии за дигитална трансформация, разработени в рамките на участието им в програмата Digital Cities Challenge – инициативата на Европейската комисия, която подпомогна над 40 града в Европа, включително и София, да се адаптират към предимствата на модерните технологии, да разработят свои индивидуални програми за цифровизация на средата и да работят за интелигентно и устойчиво развитие.

В рамките на официалната програма на конференцията, главният изпълнителен директор Владимир Данаилов ще представи инициативи, предприети в София и постигнатите резултати по време на участието на столицата в инициативата на ЕС. По покана на организаторите, той ще се включи в дискусията „Успешни истории за създаване на пазар чрез инициативата Digital Cities Challenge”. Дискусията е част от панела “Градовете като създатели на пазар”, който ще се фокусира върху това как градовете могат да подобрят растежа и иновациите на местно равнище чрез адаптация от старата към новата икономика, инвестиции в модерни технологии и чрез насърчаване на новаторски решения.

През последните няколко месеца екипът ни, заедно с всички останали 40 градове-пионери в цифровите трансформации, трябваше да изготви пътна карта за индивидуална Стратегия за дигитална трансформация, да планира изпълнението на стратегията за София и начина, по който ще бъдат проследявани резултатите. В рамките на участието си в програмата, София подписа Декларация за сътрудничество в областта на цифровата трансформация и интелигентния растеж и стана част от мрежа от над 40 европейски партниращи си локации. Очакваме установяването на бъдещи ползотворни сътрудничества между София и екипите на останалите градове по проекти за Дигитална трансформация и City-to-City споразумения, които да помогнат на градовете ни да постигат устойчива икономическа, социална и околна среда.  

Очаква се конференцията в Брюксел да събере 400 участници от цяла Европа – градове, индустриални и бизнес експерти, компании, предлагащи решения за “умен град”, международни организации, политици от европейските страни и от Европейската комисия. С присъствието си участниците ще отбележат края на програмата Digital Cities Challenge и началото на програмата-наследник Intelligent Cities Challenge.

X