06.07.2018

Столичната агенция за инвестиции организира срещи между столичния бизнес и Виенската бизнес агенция

 

Между 25 и 27 юни по покана на Столичната агенция за инвестиции в София гостуваха  г-жа Сабине Олер, директор “Международно бизнес развитие”, и г-н Николай Родимов, регионален мениджър от Виенската бизнес агенция. Двамата участваха в отворената среща “Meet Vienna Business Agency: Opportunities for Bulgarian companies”, която се проведе на 25 юни със столични предприемачи, а в следващите два дни бяха гости и участници в презентациите на 26 и 27 юни в изложбената зона на София в рамките на Webit.Festival Europe 2018. На срещите бе представена бизнес средата във Виена, добри примери от управлението на града и възможностите, от които столични предприемачи могат да се възползват при интерес към бизнес старт на пазара във Виена и Австрия.

Срещата “Meet Vienna Business Agency: Opportunities for Bulgarian companies”, организирана от екипа ни със съдействието на Eurocomm-PR, събра над 60 столични компании с интерес към бизнес във Виена. Г-жа Сабине Олер представи политиката на града към подпомагане на частния бизнес, приоритетните индустрии и поощрителните мерки, от които стартиращите компании могат да се възползват в австрийската столица.

Само през 2017 г. във Виена са започнали бизнес 190 компании, които са разкрили нови 1000 работни места и са донесли над половин милион евро инвестиции в града. Столицата на Австрия е привлекателна за чуждестранните инвеститори не само заради удобната си географска позиция в сърцето на Европа, но и заради факта, че Виена е международен център за организации от цял свят, дом на 14 международни училища и на над 1500 организации за изследователска и развойна дейност. Международните компании се чувстват добре в тази среда и имат достъп до многобройни таланти сред над 200 000 студенти от цял свят.

Интерес към Виена проявяват чуждестранни инвеститори от секторите Информационни и телекомуникационни технологии – градът е дом както на големи международни компании, така и на многобройни стартъпи с малки екипи под 10 души. Друг приоритетен сектор със силни традиции е секторът на биотехнологиите и т.нар. life sciences. Редица споделени работни пространства и бизнес инкубатори предлагат подпомагащи стартиращи пакети за чужди предприемачи, които искат да установят бизнес във Виена. Освен грантовете, стартиращите фирми в определени сектори се ползват и от различни данъчни облекчения.

“За бизнесите от София, които са все по-заинтересовани да намират повече партньорства във Виена, беше много важно да разберат какви са насърченията, които предлага градът за софийските фирми. Чрез споразумение за сътрудничество между двата града, ще позволим и на повече австрийски бизнеси да пристъпват по-лесно и с повече

06.07.2018
Digital-transition-partnership-Webit-Sofia-2018

В SOFIA’s PLACE на Webit 2018 бе представено партньорството „Цифров преход“, в което София е град-координатор

Digital-transition-partnership-Webit-Sofia-2018В пространството на град София (SOFIA’s PLACE) в изложбената зона на Webit.Festival Europe 2018 бе представено партньорството “Дигитален преход” (Digital Transition Partnership). Партньорството е част от инициативата на ЕС “Градски дневен ред за Европа” (Urban agenda for the EU). София бе избрана за съкоординатор на партньорството в края на 2016 г. заедно с Естония и град Оулу, Финландия.

Координаторите по проекта Вероника Манова и Мика Рантакоко представиха целите на програмата – идентифициране и прилагане на нови мерки и решения за подобряване на европейското законодателство, финансиране на градските политики и обучителните програми за улесняване на дигиталния преход в Европа. В плана за действие по програмата европейските администрации заедно с обществото и бизнеса трябва да заложат дейности, които да предоставят по-добри публични услуги на жителите на градовете, да насърчат иновациите и да създадат нови бизнес възможности за растеж за европейските градовете.

Екипът на Столичната агенция за инвестиции инициира представянето на проекта в рамките на Webit 2018 както заради значимостта на целите му за бъдещето на градовете, обществото и бизнеса, така и заради сходствата с целите на друг проект на Европейската комисия, в който София спечели участие – Digital Cities Challenge (DCC). Инициативата DCC има за цел да подпомогне инициативите на 15 европейски града, свързани с дигиталната трансформация на градската среда и обществото. Изпълнението на проекта се координира от екипа на Столичната агенция за инвестиции. Предстоят ни съвместни работни срещи с екипа на “Дигитален преход” през юли и септември, тъй като и двата проекта са насочени към сходни заинтересовани страни – различни институции, академичната общност и частния бизнес. Вярваме, че техните насоки и участие в инициативите ще допринесат за набелязването на конкретни проекти, полезни за целите и на двете програми.

Като част от партньорството “Дигитален преход” предстои финален етап на изработване на план за действие. Въведение в предварителния план ще намерите тук, а презентацията на координаторите Вероника Манова и Мика Рантакоко от Webit 2018 тук.

Повече информация, относно партньорството “Дигитален преход” ще намерите и в страницата на ЕС, посветена на програмата: https://ec.europa.eu/futurium/en/digital-transition  

На локално ниво инициативата се координира и от Асоциацията за развитие на София.

20.06.2018

СОАПИ с препоръки как да предложим на иноваторите мащаб за международно развитие по време на InnoWeek Sofia 2018

 

На 14 и 15 юни в „София Тех Парк“ се състоя събитието „Иновативна седмица на предприемачеството, София 2018“. Конференцията на високо равнище, посветена на финансовите инструменти за насърчаване на научните изследвания и иновациите, беше организирана от Европейската комисия, Българското председателство на Съвета на ЕС и  Българското министерство на образованието и науката в партньорство с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и многобройни представители на предприемаческата екосистема в България  с подкрепата на Tech Tour Global.

В конференцията взеха участие повече от 300 ключови участници с опит в различни сфери – в това число политика, наука, финанси и предприемачеството,  за да обсъдят нуждите на стартъпите и МСП, както и предизвикателставата и възможностите, свързани с развитието на финансовите инструменти за насърчаване на научните изследвания и иновациите в България и Европа.

Целта на събитието беше да се повиши осведомеността сред държавите членки на ЕС, европейските бизнеси и граждани относно многобройните възможности за финансиране за стартъпи и малки и средни предприятия (МСП), като програмите Innovfin и COSME,  Европейските структурни и инвестиционни фондове, Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), Европейският съвет по иновациите и други финансови инструменти на регионално, национално и местно ниво.

Изпълнителният директор на СОАПИ г-н Владимир Данаилов беше поканен като експерт в панела „SCALE: Как да предложим на иноваторите континентален мащаб за международно развитие“. Той сподели своите наблюдения относно развитието на бизнес и предприемаческата среда в България през последните години, както и някои препоръки относно нуждата от развитие на финансовите инструменти в подкрепа на иновациите. „През последните 11 години, откакто България се присъедини към ЕС, стартъпите и МСП в страната постигнаха голям прогрес – те постоянно развиват своите умения и продукти, все по-ефективно използват многобройните възможности, предлагани от различните финансови програми и инструменти на европейско, национално и регионално ниво, и излизат на международните пазари, доказвайки своята надеждност и качество. Преди България беше известна предимно като аутсорсинг дестинация, но сега фокусът  се измества върху развитието и предлагането на нови продукти и услуги. Ние трябва да стимулираме иновациите и да подкрепяме усилията на стартъпите и малките и средни предприятия да се състезават на международно ниво, помагайки им да се възползват максимално от различните финансови грантове и инструменти, но без да стават зависими от тях“.

Според г-н Данаилов, има нужда да се развият нови финансови инструменти, както и нови модели, които да подкрепят традиционните индустрии и секторите извън сферата на ИКТ. Той подчерта, че е важно още от

18.06.2018

Открийте София в зоната SOFIA’s PLACE на Webit.Festival Europe 2018

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАС НА WEBIT.FESTIVAL EUROPE 

 25-27  юни 2018, София

Обединени от мисията да развиваме пълния потенциал на София, екипите на Столична община, Столична агенция за инвестиции, Асоциация за развитие на София и ОП „Туризъм“ отправят покана към всички предприемачи, политици, градски администратори и представители на бизнеса да посетят зоната SOFIA’s PLACE по време на Webit.Festival Europe 2018.

Вижте програмата на SOFIA’s PLACE зоната за двата дни на фестивала, намерете ни на картата и елате при нас!

 

 

X