Cargill България се разрасна до над 1100 служители
05.12.2018
СОАПИ публикува доклада “Икономически и инвестиционен профил на София”
05.12.2018

България е на 59-то място в класацията Doing Business на Световната Банка

България отстъпва от 50-то на 59-то място в класацията Doing Business 2019 на Световната банка. Ежегодният анализ прави оценка на условията за развиване на бизнес в държавите по света въз основа на представянето по 41 показателя, групирани в 10 подиндикатора: започване на бизнес, получаване на разрешителни за строителство, достъп и свързване към електропреносна мрежа, регистриране на собственост, плащане на данъци, трансгранична търговия, спазване на договори и уреждане на бизнес спорове, достъп до кредитиране, процедура по несъстоятелност и излизане от нея, както и защита на инвеститорите.

България е 59-та сред общо 190 икономики с подобрени оценки по някои показатели, но със спад в общата оценка, заради по-бърз темп на подобрения в други държави по света. При максимална стойност на оценката 100%, страната ни се представя със 71.24% (спрямо 71.91 през миналата година) при средно за региона на Европа и Централна Азия от 72.34 (72.33 в предходната класация).

Както и през миналата година, страната ни се представя най-добре по отношение на трансграничната търговия, където заема 21-о място в света. България запазва тази позиция вече трета поредна година.

В защитата на миноритарните собственици сме класирани на 33-о място, което е добра позиция в общото класиране, но е по-ниско от оценката ни по този показател в предходните две години – 24-та позиция в миналогодишното издание и 13-та преди две години. Сравнително добро е представянето на страната и по отношение на изпълнението на договорите (42-то място от 40-о през 2017 г.) и получаването на разрешения за строителство (37-о място). Сериозен спад има оценката за достъп до кредитиране, където България слиза от 42-ро на 60-о място. По отношение на достъп и свързване към електропреносна мрежа резултатът ни се повишава – 54.93 в сравнение с 54.80, но съотнесено към оценките на други държави от Източна Европа, България чувствително изостава – Чехия е 10-а, Полша и Гърция са на 58-о място, а България е на 147-о.

И тази година Doing Business на Световната банка се оглавява от Нова Зеландия. Останалите държави в челната десетка с най-благоприятна среда за правене на бизнес са: Сингапур, Дания, Хонконг, Южна Корея, Грузия, Норвегия, САЩ, Великобритания и Македония, чието добро представяне до влизане в Топ 10 е голямата изненада в класирането.

Пълният доклад е достъпен тук.

X