„Защо София?“ с Тимо Райло, съосновател на Appzio
22.06.2018
Balkan-Hackathon-Sofia-2018
30 отбора от 9 балкански държави участваха в първия Балкански Хакатон
04.07.2018

БАИ организира кръгла маса „Инвестиционните агенции: силата на иновативна Европа!“ с ръководителите на агенциите за инвестиции от ЕС и Западните Балкани в София

Round-table-Investment-Promotion-Agencies-2018
Round-table-Investment-Promotion-Agencies-2018

Image source: www.ccifrance-bulgarie.org

На 20 юни в рамките на Българското европредседателство се проведе среща на ръководителите на агенциите за инвестиции под надслов „Инвестиционните агенции: силата на иновативна Европа“, организирана от Българска агенция за инвестиции /БАИ/. В кръглата маса участва и Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции. Конференцията бе посветена на бъдещето на европейската политика за привличане на инвестиции, насочени към по-нататъшно развитие на иновациите, част от общите цели и ключови приоритети за новата индустриална стратегия на ЕС.

Във форума участваха представители от страните членки на Европейския съюз, Западните Балкани, Турция и Световната организация на агенциите за инвестиции WAIPA. Участниците споделиха досегашен опит и планирани действия за постигане на повече иновации в производството, въвеждане на устойчиви иновации, както и цифровизация на индустрията, за да се осигурят бъдещите предимства на европейската промишленост във все по-конкурентната глобална икономическа среда.

В рамките на първата сесия, проф. Стефан Скепърс, генерален секретар на Групатата на високо равнище за управление на политиката на иновациите, представи пред участниците темата „Разпознаване на стратегическите цели на съюза в областта на иновациите“.

Във втората сесия темата „Европейски практики и модели за финансиране и насърчаване на иновациите“ беше представена от проф. Никола Реди, управляващ съдружник във „Venture Factory“. Участниците обсъдиха възможностите на националните агенции за търсене на нови практики за привличане на инвестиции, насочени към бързото развитие и внедряването на иновациите в практиката.

Дискусионният панел „Иноваторите и перспективите пред тях на европейско и международно ниво“ беше фокусиран върху човешкият фактор в развитието на иновациите. Участниците дискутираха въпроси, свързани с осигуряването на добър образователен процес, предизвикателствата пред младите хора и възможностите пред тях за заемане на лидерски позиции при развитието на технологиите и внедряването на постиженията им в икономиката. Като приоритет беше посочено интегрирането на Западните Балкани и необходимостта от свързване на финансовата, социалната, техническата и търговската инфраструктури, които да гарантират привличането на виокотехнологични инвестиции и развитието на региона. 

X