Англо-Американското училище в София инвестира 10 млн. евро в нов център за изкуства 

X