Американската Dow Jones създава технологично звено в София

X