Жените съставляват почти половината от заетите в цифровата индустрия в България

X