София и Виена с покана към столичните компании от творческия сектор
03.02.2019
Calendar-Sofia-Events
Предстоящи събития в София
04.02.2019

Възможности за разширяване към нови пазари: Сингапур

 

В края на миналата година се подписа дългоочаквано споразумение за търговията и инвестициите между Европейския Съюз и Сингапур. Новите регулации целят да улеснят обмяната на стоки и услуги, да подсилят инвестициите и да улеснят пазара на труда между страните в споразумението. Това даде предпоставка за засилен интерес от страна на държави от Централна и Източна Европа като Полша, Чехия, Унгария, Румъния и др. да работят усилено в посока проучване на възможностите и реализиране на бизнес със Сингапур.

В помощ на българските компании, които искат да проучат възможности на пазара в Сингапур, настоящата статия предоставя основни факти по споразумението и полезни връзки към информация относно условията при различните сектори и дейности. Ще намерите и списък с организациите, ангажирани с консултиране на бизнеса и с подкрепа на търговските взаимоотношения между България и другите държави от ЕС и Сингапур.

 

Сингапур в цифри

Сингапур е 20-тата най-малка държава в света, с население от 5,6 милиона души, но е 14-я по големина търговски партньор на ЕС в стокообмена, както и най-големият за Съюза в района на Югоизточна Азия. През 2017 г. двустранната търговия със стоки възлиза на 53,3 милиарда евро, като износът на ЕС е в размер на 33,16 милиарда евро (главно леки автомобили и машини), а вносът e в размер на 20,14 милиарда евро (основно химикали и фармацевтични продукти).

Страната е основен търговски и транспортен хъб в Азия. Има голям брой индивидуални търговски споразумения с редица държави в региона, а с останалата част от света търгува за над 550 милиарда евро всяка година. Над 10 000 компании от Европа са избрали Сингапур за мястото, в което да установят централен или регионален център за бизнеса си. Икономиката на Сингапур е изключително ориентирана към сферата на услугите. Страната е петият най-голям партньор на ЕС в услугите глобално и шестата по значимост дестинация за чуждестранни инвестиции.

 

Ползите за бизнеса от споразумението между ЕС и Сингапур

Споразумението между ЕС и Сингапур е подписано на 19 октомври 2018 г. и включва Споразумение за свободна търговия /ССТ/ и Споразумение за защита на инвестициите /СЗИ/.

По силана на сключените договорки:

 1. Още преди сключването на споразумението търговията на почти всички стоки между ЕС и Сингапур беше освободен от мита, а останалите мита ще отпаднат в рамките на три до пет години, в зависимост от категорията на продукта.
 2. Извънтарифните улеснения и облекчения се въвеждат:
  • В маркирането и етикетирането на стоките
  • Сингапур ще признае ЕС стандартите, включително и тестовете при автомобилите и автомобилните части
  • Стандартите и изпитанията за безопасност ще важат и за някои продукти от електрониката
  • Ще бъдат улеснени търговията и инвестициите в оборудване за възобновяема енергия
  • Ще бъде улеснен износа от ЕС на продукти от животински произход чрез обща система за сертифициране
 3. Въвеждат се по-ефективни митнически процедури, които да улеснят търговията, като в същото време се засилва и сигурността по веригата за доставки чрез засилено сътрудничество
 4. Въвеждат се осъвременени правила относно защитата и прилагането на правата върху интелектуалната собственост
 5. Въвеждат се преференциални условия за услуги в областите телекомуникации, финанси, компютърни услуги, транспортни, някои бизнес и пощенски услуги, и др.
 6. Компании от Европа ще имат повече възможности за достъп до публичното финансиране в Сингапур
 7. Ще се регулират и преследват цели на обществената политика като опазването на общественото здраве, безопасността и околната среда
 8. Влизат в сила разпоредби за увеличаване на приноса на търговията и инвестициите за устойчиво развитие като корпоративна социална отговорност, опазване и управление на природните ресурси
 9. Въвеждат се високо ниво на защита на инвестициите и нови механизми за разрешаване на инвестиционни спорове

 

Въпреки че споразуменията със Сингапур нямат глава, специално посветена на по-малките предприятия, разпоредбите за опростяване на процедурите за търговия и инвестиции ще улесни и намали разходите и за по-малките и средните предприятия. Това ще помогне на повече малки компании да осъществяват бизнес на двата пазара.

 

Полезни връзки:

Компаниите с интерес към бизнес със Сингапур могат да проучат в детайли пазара и регулациите по новото споразумение за търговията и инвестициите между ЕС и Сингапур на следните линкове:

Страницата на Европейската комисия – съдържа основни факти по споразумението, данни за стокообмена, колко компании и от кои държави в ЕС търгуват със Сингапур, успешни бизнес примери, както и пълния текст на Споразумението

Търговски портал на Европейската комисия – предлага инфографика с основни и най-важни данни

Как споразумението касае конкретни продукти и услуги

Европейската търговска камара в Сингапур – предоставя данни и основни точки от споразумението в инфографики

Инфографики и полезни линкове в сайта на Министерството на търговията на Сингапур

Контекст, съдържание и значение на споразумението на сайта на Европейската комисия за търговските връзки между ЕС и Сингапур с линкове към детайли по сектори и индустрии (моля, отваряйте линковете в нов прозорец на браузъра за по-удобен достъп)

 

Организации, ангажирани с насърчаване на търговските взаимоотношения между страните в споразумението:

Министерство на търговията на Сингапур

Европейската търговска камара в Сингапур 

BSiP Alliance – дружество, активно ангажирано с българската общност в Сингапур. Организацията работа по запитвания от страна на фирми и физически лица и чрез бизнес съдружници и контакти на място в Сингапур предоставя съдействие в редица сектори – публични и корпоративни финанси, маркетинг, хранително-вкусова промишленост, туризъм, образование, информационни технологии, инженерство, корабен бизнес и други.

 

Тази година се очаква и официалното откриване на Централна и Източно Европейска Търговска Камара Сингапур (CEEC-Singapore) с екип и за България. Следете сайта ни за още новини по темата.

X