Столичната агенция за инвестиции в панелна дискусия на Web Summit 2019

X