Столицата е на 1-во място в категорията „Развитие на умен град“ в класация на Emerging Europe 

X