София е на 86-то място сред 1 000 града в класацията на StartupBlink “Глобални екосистеми 2020”

X