First-Academy-Seminar-in-Brussels_Opening-Session
София започна участието си в „Digital Cities Challenge“ на Европейската комисия
20.02.2018
Стандард енд Пуърс повиши кредитния рейтинг на София от ВВ+ на ВВВ- със стабилна перспектива
11.03.2018

София започна участието си в „Digital Cities Challenge“ на Европейската комисия

 

Image source: www.digitallytransformyourregion.eu

 

Този февруари, Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, заедно със Столичната община и Центъра за градска мобилиност, започна участието си в специалната програма за менторство и работа в мрежа Digital Cities Challenge на Европейска комисия, в която София като град спечели участие заедно с още 15 европейски града. Целта на програмата е София да получи стратегическа подкрепа в решаването и изпълнението на конкретни за града проекти. Програмата на ЕК ще подкрепи столицата в инициативи към дигитална трансформация на градската среда, обществото, бизнеса, предприемаческата среда, политиките и институциите.

В Брюксел, Столична агенция за инвестиции се включи в първия от поредицата семинари, на който бяха споделени успешни практики от лидерите на градове, които вече са преминали през програмата. Първата от общо пет тренировъчни сесии събра делегатите на участващите градове София, Патрас и Тесалоники /Гърция/, Яси /Румъния/, Лакила /Италия/, Ве́нтспилс /Латвия/ и Гранада /Испания/ с т. нар. градове-пример /Blueprint Cities/ в програмата – Амстердам и Еспоо, Финландия. Те поетапно ще споделят в предстоящите месеци своя опит като градове-пример за успешна дигитална трансформация в отделни икономически сектори, както и своя опит в отворени данни, интерактивни градски приложения, технологични центрове, инфраструктура и др.

Специална сесия в двудневната среща бе посветена на значението на програмата за бизнеса – какви компании изграждат бизнеса си чрез дигитализация, какви са предимствата на цифровизацията за фирмите, от какво се нуждаят, за да успеят в цифровата си трансформация и как тази промяна преобразува начина, по който функционират процесите и хората в компаниите.

С екипите на срещата в Брюксел бяха представени цялостната концепция и подход по изпълнение на стъпките от програмата, приоритетите и важните етапи, както и за начина на предоставяне на консултации от лидерите в програмата. Следваща стъпка за София в проекта е да събере екип от хора и организации с отношение и опит, които могат да внесат в процеса на дигитална трансформация на града. Необходимо е да бъдат събрани актуални данни за определяне на нивото на дигитална зрелост на града и да бъдат набелязани конкретни стъпки за напредък, както и за показателите за успех, които да бъдат измервани.

Още 7 Европейски града ще се присъединят към втората вълна на проекта през март.

X