София е на шесто място сред 51 града в света за оптимално използване на водата в индекс на Economist Impact

X