СОАПИ се включва в BIOTECH ATELIER 2.0 – форумът без аналог в биотех екосистемата у нас

X