СОАПИ представя София на Петербургския международен иновационен форум

X