СОАПИ отвори нов Център за помощ към бизнеса при попълване на заявления за финансова подкрепа

X