Столична агенция за инвестиции представи бизнес средата в София и възможности за партньорства пред публични и частни организации в Полша

X