press-conference-SIA-BOA-outsourcing-industry-Sofia
Новото лице на аутсорсинг индустрията в София и България – съвместна пресконференция на СОАПИ И БАА
07.02.2018
Institute-for-Medical-Research-Sofia
„Защо София?“ с Живко Иванов и Димитър Георгиев от Институт за Медицински и Научни Изследвания
14.02.2018

Столична агенция за инвестиции представи бизнес средата в София и възможности за партньорства пред публични и частни организации в Полша

 

Между 22 и 24 януари, екип на Столична агенция за инвестиции посети Полша за бизнес срещи с представители на 10 публични и частни организации във Варшава, Краков и Лодз. Изпълнителният директор на Агенцията Владимир Данаилов и екип от отдел “Инвестиционен анализ” представиха пред полските си колеги бизнес средата в София и възможности за инвестиции в града. От своя страна, домакините от полските организации представиха възможности за двустранни бизнес контакти и за условията за развитие на конкретни индустрии в Полша. В срещите с организациите бяха обсъдени и успешни практики за развитие на по-благоприятна бизнес среда в градовете на двете държави и ефективни поощрителни мерки за инвеститори, които страните ни прилагат.

В рамките на визитата, българският екип на Агенцията постави началото на отворен диалог за потенциални партньорства в общи проекти със следните партньори в Полша: Полската агенция за инвестиции и търговия, Агенцията за развитие на регион Мазовиа, представители на Дирекция „Европейски фондове и икономическо развитие” към Община Варшава, Агенцията за индустриално развитие на Полша, Център за иновации – Варшава, Специална икономическа зона Лодз, Технологичен парк Краков, Агенцията за развитие на регион Малополска, Община Краков, дирекция „Градско развитие“ – център за подкрепа на инвеститори и Научен парк за биотехнологии и Център за иновации.

 

Убедени сме, че тридневните срещи бяха полезни и интересни и за двете страни и ще доведат до оползотворяване на направените контакти и осъществяването на нови бизнес проекти. Екипът ни изказва още веднъж благодарност към колегите от Полша за интересните дискусии и за готовността заедно да подкрепяме български бизнеси в Полша и полски фирми в София.

 

Ако се интересувате от инвестиционна възможност в Полша или търсите партньорство с полска организация, не се колебайте да се свържете с екипа ни на имейл contact@investsofia.com за конкретни насоки и възможности, които набелязахме в рамките на визитата ни.

 

Eто и повече информация за част от организациите, с които установихме партньорски отношения.

Полската агенция за инвестиции и търговия /The Polish Investment and Trade Agency/ помага на инвеститорите в навлизането им на полския пазар, както и да намерят най-добрите начини да използват възможностите, с които разполагат. Агенцията насочва инвеститорите чрез всички важни административни и правни процедури, необходими за стартирането на бизнес проект. Организацията предоставя бърз достъп до детайлна информация, свързана с правни и бизнес въпроси, инвестиционна среда, помощ при намирането на подходящи партньори и доставчици, както и на подходяща офис или производствена локация.

Бизнес регион Малополска /The Business in Małopolska Center (CeBiM)/ е единствена по рода си в Полша инициатива на клъстерни организации, чийто дейности целят подобряване на условията за инвеститорите в региона и които промотират бизнес възможностите в Малополска. Икономически център на региона е предишната полска столица Краков. Районът е един от най-атрактивните за чуждестранни инвеститори и сред областите с най-добър икономически потенциал в страната. Малополска е на кръстопът между няколко европейски транспортни коридора и отбелязва силен икономически растеж в автомобилната промишленост,  металургичната промишленост, химическата промишленост, енергетиката, хранително-вкусовата промишленост, търговията, новите технологии и биотехнологиите, включително изследователска медицина и фармацевтична промишленост. Краков от своя страна е вторият основен център за научноизследователска и развойна дейност в Полша.

Специална икономическа зона Лодз /Kraków Special Economic Zonе/ се простира на площ от 949 хектара. Обхваща три региона – Малополска, Подкарпатие и Швитошиские. И трите региона имат най-добра политика по отношение на публично финансиране в Полша. В Малополска тя е 35% за големите предприятия, 45% за средните и and 55% за малки компании.

Технологичен парк Краков /Kraków Technology Park (KTP)/ подпомага компании на всеки етап от развитието им. КТР има и собствен инвеститорски фонд, с който финансира стартиращи организации. Компаниите в парка получават безплатни консултации и обучения. КТР предоставя на инвеститорите площ за собствени съоръжения, както и офисни пространства.

Научен парк за биотехнологии и Център за иновации – Краков /Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o/ е компания, създадена през 2004 г. от Ягелонския университет в Краков. Под нейно ръководство се управлява Life Science Park. Life Science Park е голям комплекс от три сгради с обща площ от 20 000 кв. м. Центърът предлага услуги за предприемачи и учени в областта на life sciences. Паркът предлага и комплексно обслужване за предприемачи и учени, работещи в сферата на природните науки, включително оборудвани специализирани лаборатории под наем, капиталова подкрепа за иновативни фирми, услуги за сключване на договори за изследвания и клинични изпитания и достъп до множество образователни инициативи. Основател и единствен акционер в Научен парк за биотехнологии и Център за иновации е Ягелонския университет в Краков, който притежава 100% от акциите на компанията.

 

X