Automotive-Expo-Bulgaria
София ще бъде домакин на свое собствено автомобилно изложение
07.06.2018
Фесто ще инвестира над 25 млн. евро в нов завод в София
07.06.2018

Отпадат два от изискваните от инвеститорите документи за издаване на сертификат

Blue-card-EU-changes-Bulgaria

Blue-card-EU-changes-BulgariaПромени в Закона за насърчаване на инвестициите ще облекчат големите инвеститори с отпадането на два документа при кандидатстване за издаване на сертификат за клас инвестиция или приоритетен инвестиционен проект. Това са удостоверението за липса на парични задължения към община и свидетелството за съдимост. Промените вече са гласувани от Министерски съвет.

Отсега нататък удостоверението за задължения ще бъде събирано по служебен път от Българската агенция за инвестиции и Министерството на икономиката. Инвеститорите, които кандидатстват за инвестиционна помощ, обаче ще трябва да потвърдят, че през последните 2 години не са премествали предприятието, с което кандидатстват, както и да се обвържат да не извършват релокация в срок от 2 години след приключване на инвестицията.

Промените в правилника за прилагане на закона предстои да бъдат прецизирани по отношение на финансовите мерки за изграждане на елементи на довеждаща техническа инфраструктура, както и за частично възстановяване на извършените разходи за осигуровки и за обучение.

Измененията са в подкрепа на ефективното насърчаване и привличане на значими за икономиката инвестиционни проекти на територията на страната.

X