Ученик от столична гимназия и проф. Силвия Илиева, директор на Института GATE към Софийския университет сред наградените от БАИТ за 2023 г.

X