На конференцията на СОАПИ „Бизнес София 2018 – дигитални хоризонти“ бяха споделени следващи регулации на ЕК по отношение на дигиталните технологии и общество

X