На форум на Агенцията за инвестиции на София: Бизнесът обявява стажантски програми на нова платформа

X