Инвест София с участие в конференцията „Устойчива и ефективна енергийна система за стабилна и сигурна икономика“

X