Инвест София ще координира контактите между Столична община и община Бръчко в Босна и Херцеговина

X