Invest Sofia част от създаването на европейска мрежа в подкрепа на жените предприемачи и учредители

X