TELUS International откри офис в нова бизнес сграда в София и планира още 2 000 служители до 2020 г.
02.04.2018
Възможности за финансиране
02.04.2018

Индексът EDI поставя България е на 58-о място в света по дигитализация на бизнеса

 

Индексът EDI на компанията за застраховане на търговски кредити Euler Hermеs класира България на 58-о място от 115 държави в класацията тази година. EDI (Enabling Digitalization Index) оценява страните по способността им да осигурят необходимата среда за бизнеса, в която компаниите да успяват да се развиват добре във все по-дигитализираната световна икономика.

Индексът се формира по 5 критерия – регулация, знания, свъзраност, инфраструктура и мащаб, като максималната оценка при всички е 100 точки. Страната ни има най-висока оценка по отношение на регулациите – 73.7 точки. По останалите критерии представянето ни е по-слабо: знание – 46.1, свързаност -39.9, инфраструктура – 39.9 и мащаб – 0.5 точки. Така общият среден резултат на България става 40 точки. За сравнение – лидерите в класацията САЩ, Германия и Холандия отбелязват резултати от съответно 87, 75.3 и 74.3 точки.

 

Методологията

EDI измерва условията, необходими на компаниите за успешна трансформация и дигитално развитие. Резултатът се съставя от 5 критерия:

Регулация: отчита законовите регулации, поощрителните мерки за предприемачи, защита на инвеститорите, лесен достъп до кредит

Знания: оценява средното и висше образование, качеството на образователната система и степента на експeртност на служителите, както и стимулирането на научноизследователска и развойна дейност, сътрудничество между университетите и частния сектор, познаване и прилагане на законите за интелектуалната собственост

Свързаност: критерият съчетава четири показателя – дял от населението с достъп до интернет, брой потребители на мобилни мрежи, на фиксирани мрежи и наличието на защитени сървъри

Инфраструктура: за този критерии Euler Hermеs използва Индекс за ефективност на логистиката на Световната банка като съотносим измерител за т.нар. “мека” и “твърда” инфраструктура.

Мащаб: брой на населението, използващо интернет и техните доходи /този показател се отнася до усилията на икономиките да намалят различията сред населението по отношение на дигиталната компетентност и степента на дигитална активност/.

 

Лидер в дигиталния свят са САЩ с резултат от 87 от 100. Страната има голям пазар, силна образователна и научна система и благоприятна бизнес среда. В Европа изненадата идва от Германия, която се нарежда на второ място със 75.3 и е лидер в Европа. Западна Европа като цяло се откроява по отношение на осигуряването на подходяща среда за развитието на бизнеса в ерата на цифровизацията – в топ 30 на класацията 16 държави са от Запаздна Европа, а четири са и в топ 5 – Германия, Холандия, Швейцария и Обединеното кралство. Това е знак, че Континентът се е възползвал от обединението в Европейския съюз, като е постигнал синхронизирани бизнес практики, подобрена логистична инфраструктура, качествено образование и стабилен обмен на знания, отчитат от Euler Hermes в обобщението на данните.

Изгряващите звезди в класацията тази година са Тайланд, Индия и Индонезия, а Латинска Америка, Близкия изток и Африка отново изостават.

Пълното представяне на класацията ще намерите тук.

За Euler Hermes

Euler Hermes е дъщерно дружество на Allianz, световен лидер в застраховането на търговски кредити и признат специалист в областта на облигациите, гаранциите и събиранията. С над 100 години опит, компанията предлага на клиентите си B2B финансови услуги за подпомагане на управлението на касовите и търговските вземания. Със седалище в Париж, компанията  присъства в общо 52 страни с 6 050 служители. За 2017 г. компанията отчита оборот от 2,6 милиарда евро.

X