Индексът EDI поставя България е на 58-о място в света по дигитализация на бизнеса

X