Председателят на СОС Георги Георгиев и ръководството на Инвест София на посещение в корпоративния офис на „Тева“

X