Ernst & Young нарежда България на 29-то място по брой привлечени ПЧИ

X