1 млрд. долара прави годишно ИТ бизнесът в България

X