16.05.2017
Belgium-delegates

СОАПИ представи дейността си и инвестиционни възможности в София пред делегация от Белгия

Belgium-delegates

 

На 15 и 16 май 2017г. Търговската служба към Посолството на Кралство Белгия в София организира мултибраншова икономическа мисия в София и Бургас с белгийски фирми, проявяващи интерес към българския пазар.

Като част от програмата на делегацията на 16.05. се проведе среща между представители на част от фирмите, участващи в мисията, Столичната Агенция за Приватизация и Инвестиции и Българската Агенция за Инвестиции. Представителите на белгийските фирми бяха придружени от Н.Пр. Господин Франсоа Бонтан, Посланик на Белгия и от Госпожа Анн Дефурни, Икономическо и търговско Аташе.

Агенция за приватизация и инвестиции представи своята дейност пред делегацията от Белгия, както и инвестиционните възможности в София.

Срещата се състоя по инициатива на Търговската служба към Посолството на Кралство Белгия в София в залата на БАИ и със съдействието на СОАПИ.

 

16.05.2017
egypt-delegates-meeting

СОАПИ представи инвестиционния климат в София пред делегация от Египет

 

egypt-delegates-meeting

Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции представи пред делегация от Египет инвестиционните условия в София и с какви дейности Агенцията може да съдейства на инвеститори да установят успешен бизнес в столицата.

Надя Султанова, началник на отдела за инвестиции в Агенцията, направи презентация за условията за развитие на нови производства и на такива с високодобавена стойност от чужди инвеститори, за състоянието на ICT сектора, както и на другите приоритетни за София сектори, за ръста в броя туристи и броя пътуващи през летище София.

Представителите на фирмите участници от страна на Арабска република Египет зададоха много въпроси, свързани с оперативните разходи и данъчната система в България, наличието на бизнес инкубатори и акселератори, за възможностите за издаване на работни визи на ICT специалисти извън Европейския съюз и др. Сред присъстващите компании бяха EBKOT For Development & Tourism Co. S.A.E, която инвестира в проекти в туризма, Investia Venture Capital, които оперират с управление на рисков капитал и директни инвестиции,  Polyserve Group  – водеща компания в производството на форсфатни торове, Tam Oilfield Services  – ексклузивен представител на световни производители в петролната, газова и рафинерна промишленост, Polymers for EVA & Rubber, която оперира в производството на изделия от каучук за обувната промишленост, Manapharma  – ексклузивен доставчик на специализирани продукти за редица международни фармацевтични, козметични и химични компании, RadaResearch – водеща египетска компания за маркетингови изследвания и връзки с обществеността и др.

Срещата се състоя по инициатива и със съдействието на Българска търговско-промишлена палата. На презентацията присъства и Нейно превъзходителство Манал ел Шинауи, извънреден и пълномощен посланик на Арабска република Египет в Република България.

 

15.05.2017
poland-bulgaria-business-seminar

Семинар „Икономическо сътрудничество и инвестиционни възможности между Полша и България“

poland-bulgaria-business-seminar

 

На 18 май Столична общинска агенция по приватизация и инвестиции организира работен семинар на тема Инвестиционни възможности и икономическо сътрудничество между Полша и България. Инициативата се осъществява съвместно с Полски институт София и Отдел за промоция на търговията и инвестициите към Посолството на Република Полша.

 

Програмата включва:

10.00 – 10.10 ч.

Официално откриване

д-р Гражина ХОРОНЖИКЕВИЧ, Завеждащ Отдел за промоция на търговията и инвестициите към Посолство на Република Полша в София и Ярослав ГОДУН, I Съветник и директор на Полски институт

10.10 – 10.35 ч.

Презентация “София като инвестиционна дестинация и ролята на СОАПИ”

Г-н Владимир Данаилов, директор на СОАПИ

10.35 – 10.50 ч.

Презентация “Икономическо и бизнес сътрудничество между Полша и България”  

д-р Гражина ХОРОНЖИКЕВИЧ, Завеждащ Отдел за промоция на търговията и инвестициите към Посолство на Република Полша в София

10.50 – 11.05 ч.

Презентация “Успешни примери за сътрудничество между компании от Полша и България”

Г-н Йордан Драганчев, завеждащ Служба по търговско-икономическите въпроси в Посолството на Република България във Варшава

11.10 – 12.30 ч.

B2B срещи

12.30 ч.

Заключителни думи и време за бизнес контакти  

Семинарът ще се проведе в сградата на Полски институт, ул. Веслец 12, гр. София. Работен език на срещата ще бъде английски. При заявка ще бъде осигурен превод на полски и на български език за B2B срещите.

Ако искате да се включите в работната среща, може да се свържете с нас на +359 2 980 04 67 / +359 2 986 45 32, както и на адрес contact@investsofia.com.

04.05.2017

Бизнес инкубатори за млади предприемачи

Бизнес инкубатори за младите предприемачи да бъдат отворени от Столичната община се договориха на първата си среща от Института за икономическа политика, зам.-председателят на СОС Николай Стойнев, зам.-кметът Дончо Барбалов и директорът на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции Владимир Данаилов.

В документ от 19 точки младите хора от института, които участват в проект „Насърчаване на младежкото предприемачество“ по програмата „Еразъм плюс“ представиха своите виждания за насърчаване и подкрепа на начинаещия бизнес в София. Едно от основните им предложения беше осигуряване на място, което да ползват за срещи, за обмяна на идеи и за стартиране на проекти. „Имаме възможност за реакция, ще обмислим създаването на подобен бизнес инкубатор и ще предложим решение“, каза Николай Стойнев. Младите предприемачи поискаха услуги на „едно гише“. Вече работим активно при предоставянето им, каза Владимир Данаилов и подчерта, че в основата на работата на Агенцията е точно работата с малките и средни предприятия, както и на стартиращи компании.

Много от залегналите искания в документа на Института са част от младежката стратегия за развитие на София и по тях вече се работи активно, казаха общинските съветници Михаела Иванова и Ботьо Ботев. Те предложиха и конкретни програми, в които младите хора да участват.

В исканията на младите предприемачи е записано още – активна работа в училищата и университетите за кариерно развитие, организиране на състезания и конкурси за насърчаване на предприемачеството, намаляване на бюрократичната тежест и други.

X