07.02.2018

Столична агенция за инвестиции представи бизнес средата в София и възможности за партньорства пред публични и частни организации в Полша

 

Между 22 и 24 януари, екип на Столична агенция за инвестиции посети Полша за бизнес срещи с представители на 10 публични и частни организации във Варшава, Краков и Лодз. Изпълнителният директор на Агенцията Владимир Данаилов и екип от отдел “Инвестиционен анализ” представиха пред полските си колеги бизнес средата в София и възможности за инвестиции в града. От своя страна, домакините от полските организации представиха възможности за двустранни бизнес контакти и за условията за развитие на конкретни индустрии в Полша. В срещите с организациите бяха обсъдени и успешни практики за развитие на по-благоприятна бизнес среда в градовете на двете държави и ефективни поощрителни мерки за инвеститори, които страните ни прилагат.

В рамките на визитата, българският екип на Агенцията постави началото на отворен диалог за потенциални партньорства в общи проекти със следните партньори в Полша: Полската агенция за инвестиции и търговия, Агенцията за развитие на регион Мазовиа, представители на Дирекция „Европейски фондове и икономическо развитие” към Община Варшава, Агенцията за индустриално развитие на Полша, Център за иновации – Варшава, Специална икономическа зона Лодз, Технологичен парк Краков, Агенцията за развитие на регион Малополска, Община Краков, дирекция „Градско развитие“ – център за подкрепа на инвеститори и Научен парк за биотехнологии и Център за иновации.

 

Убедени сме, че тридневните срещи бяха полезни и интересни и за двете страни и ще доведат до оползотворяване на направените контакти и осъществяването на нови бизнес проекти. Екипът ни изказва още веднъж благодарност към колегите от Полша за интересните дискусии и за готовността заедно да подкрепяме български бизнеси в Полша и полски фирми в София.

 

Ако се интересувате от инвестиционна възможност в Полша или търсите партньорство с полска организация, не се колебайте да се свържете с екипа ни на имейл contact@investsofia.com за конкретни насоки и възможности, които набелязахме в рамките на визитата ни.

 

Eто и повече информация за част от организациите, с които установихме партньорски отношения.

Полската агенция за инвестиции и търговия /The Polish Investment and Trade Agency/ помага на инвеститорите в навлизането им на полския пазар, както и да намерят най-добрите начини да използват възможностите, с които разполагат. Агенцията насочва инвеститорите

07.02.2018
press-conference-SIA-BOA-outsourcing-industry-Sofia

Новото лице на аутсорсинг индустрията в София и България – съвместна пресконференция на СОАПИ И БАА

 

 

press-conference-SIA-BOA-outsourcing-industry-SofiaАутсорсинг индустрията в България се променя с бързи темпове и търси нови кадри. Очаква се до 2020 г. да се отворят нови около 20 000 работни места. Това стана ясно по време на съвместна пресконференция на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции /СОАПИ/ и Българската аутсорсинг асоциация /БАА/, на която Пламен Цеков, член на Управителния съвет на БАА и Владимир Данаилов, главен изпълнителен директор на СОАПИ представиха актуални данни за състоянието на аутсорсинг сектора от доклади на двете организации.

През последните години секторът промени из основи своето съдържание. Базирайки се на основни услуги в областта на клиентското обслужване (кол центрове) в периода 2010-2013 г., където процесите и технологиите бяха сравнително уеднаквени и стандартизирани, нуждата на бизнеса прерастена в обслужване на клиентите с подчертана добавена стойност. Те започнаха да изискват обработката на далеч по-сложни процеси в които са застъпени много повече аналитична дейност, изграждане, поддържане и осигуряване на растеж в основни бизнес дейност като маркетинг, продажби, счетоводство, човешки  ресурси и други. Поради това „Този сектор има нужда от специалисти по управление на човешките ресурси, финансов и счетоводен аутсорсинг, IT специалисти“, каза Пламен Цеков по време на съвместната пресконференция. „В София са концентрирани 80-90% от аутсорсинг дейностите в България. Според официалната статистика през 2016 година добавената стойност на аутсорсинг сектора в столицата достига рекордните 2,2 млрд. лева“, каза Владимир Данаилов.

Проблемът с кадрите е във фокуса на СОАПИ и заедно с бизнеса и Министерството на образованието и науката се подготвя нова дигитална платформа, чрез която да се даде конкретна възможност на училища и университети да работят с представители на бизнеса в града, подчерта Данаилов. „Вече не е достатъчно да знаеш два или повече чужди езици, нужни са инженерни и бизнес умения за нашия сектор от икономиката“, добави Цеков.

Според данните на Българската аутсорсинг асоциация, 2,5 млрд. евро  е очакваният оборот до 2020 г. от аутсорсинг бизнеса, а като дял от БВП аутсорсинг индустрията ще достигне 4,3% и се очаква заетите в тази сфера да станат 62 500 души. Към края на 2016 г. в бранша са ангажирани над 47 800 души, като се очаква данните за 2017 г. да покажат приблизително 12% увеличение. 1,5% от всички платени данъци върху доходите в държавната хазна през 2016 г. идват от аутсорсинг индустрията, а 0,9% от оперативните приходи на компаниите отиват за данъци.

„Аутсорсинг индустрията формира гръбнака на средната класа в България и дава работа на много млади хора, които предпочитат да

11.01.2018
Sofia-oart-of-Digital-Cities-Challenge-EU

СОАПИ спечели проект за дигиталната трансформация на София

Sofia-oart-of-Digital-Cities-Challenge-EU

 

Екипът на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции /СОАПИ/ участва и спечели място в проекта Digital Cities Challenge /Предизвикателствата към цифровите градове/ на Европейската комисия. Така София става един от общо 15-те града, които проектът ще подкрепи в инициативи към дигитална трансформация на градската среда и обществото. Столицата ни ще бъде включена в специална програма за менторство и работа в мрежа и ще получи стратегическа подкрепа в решаването и изпълнението на конкретни за града проекти.  

Инициативата на Европейската комисия Digital Cities Challenge има за цел да помогне на 15 европейски града да насърчават използването на съвременните технологии. Така те ще стимулират своя растеж, ще създават работни места и ще станат по-привлекателни места за живеене. Инициативата включва градове в Европа, които в момента демонстрират стабилен напредък в цифровизацията и които имат силна мотивация да се възползват от предимствата на цифровата трансформация.

Като част от проекта София ще получи безплатна подкрепа, менторство и помощ в изпълнението на проекти, които насърчават по-нататъшните иновации и производителност и най-вече – подобряват качеството на живот в града. Какво се предвижда още:

      Безплатни съвети и съдействие от експерти, които ще са запознати с условията в града, настоящите предизвикателства и бъдещи амбиции;

      Достъп до инструменти, които позволяват оценка до каква дигитална зрялост е достигнал града и към какви следващи резултати трябва да се стреми;

      Достъп до обучителни сесии, европейски мрежи и платформи за изграждане на местен екип от експерти;

      Диалог с други градове в Европа, които са започнали или започват процеса и имат добри практики, за обмен на опит и идеи;

Екипът на СОАПИ  спечели проекта още на първия етап от конкурса, в който бяха избрани първите 5 града. Продължителността на проекта  ще бъде за пълните 18 месеца – от януари 2018 до юни 2019 г. Останалите градове до общо 15 ще бъдат включени в 14-месечна програма и ще бъдат избрани през февруари на втори етап от кандидатстването.

 

Екипът на СОАПИ е водещата организация по участие в проекта Digital Cities Challenge, а възложител на изпълнението по програмата е Столична община. В края на участието си в проекта на Европейската комисия, София ще разполага с разработена ясна стратегия и план за действие за преминаване към цифрова трансформация. Тя ще включва осезаеми, постижими и измерими стъпки, които трябва да се предприемат в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Ще бъде изградена общност от местни заинтересовани страни, желаещи да се включат в процеса

18.12.2017

Интернет-базирана платформа ще свърже бизнеса с образованието

Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции  /СОАПИ/ и Министреството на образованието и науката подписаха Меморандум за сътрудничество, чиято цел е свързването на бизнеса и образованието. Предвижда се създаване на уеб платформа с безплатен и неограничен достъп, в която фирмите ще могат да обявяват стажове и обучения, както и свободни работни места. Бъдещата „Дигитална карта на образователната система в Столичната община за подготовка на кадри“ ще дава актуална информация в кое училище колко ученици и по какви специалности се подготвят.

 
„Мисията на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции е да подпомага развитието на добрата икономическа, бизнес и социална среда в София и именно за това СОАПИ се ангажира да доразвие връзката между бизнеса и образованието, като си партнира и с МОН в тази област.“, каза по време на подписването на Меморандума главният изпълнителен директор на СОАПИ Владимир Даналов. „На база на проведени срещи, анализи и разговори с представители на образователни институции и бизнеса, стана ясно, че е необходимо да има достъп до актуална информация за броя на специалистите, които се подготвят в образователната система, както и за работните позиции на пазара на труда. Това доведе до идеята за създаване на единна дигитална карта/платформа, съдържаща такава информация. Благодарим на министерството на образованието и науката и в частност на министър Красимир Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова за това, че ни подкрепиха в идеята и съм сигурен, че партньорството ни ще доведе до конкретни положителни резултати в областта на свързването на бизнеса и образованието.“, каза още Владимир Данаилов.

 
Очаква се интернет-базираната платформа да стартира през март 2018 г. първоначално в Столична община, като амбицията е този проект от регионален да стане национален.

X