21.07.2021

Invest Sofia с още един партньор за привличане на потенциални инвеститори

19.07.2021

Отворени конкурси и възможности за бизнес сътрудничество

16.07.2021

Новини от градската среда в София

14.07.2021

Успешни истории от столичния бизнес и компании, привлекли инвестиции

12.07.2021

Новини от градската среда в София

09.07.2021

Нови модели за обучение на чираци от бизнеса обсъдиха София и Кобленц на работна среща

08.07.2021

София и Кобленц с проект за обща работа в столичния Център за подготовка на кадри

06.07.2021

Югозападен район и София с по-добро представяне в Регионалния сравнителен доклад за иновациите за 2021 на ЕК

30.06.2021

Възможности за финансиране и бизнес контакти

30.06.2021

Успешни истории от столичния бизнес

25.06.2021

Развитието на бизнес средата в Столична община – прогнози и перспективи, представи СОАПИ на международна конференция

24.06.2021

Суперкомпютърът в София Тех Парк надмина планираната мощност и очаква включване в топ 500 на света

X