Главният изпълнителен директор на Инвест София д-р Мария Христова отново е член на журито на Career Show Awards

X