България е втора по ръст на заплатите в ЕС и с безработица по-ниска от средното за Cъюза

X