АКВАПАРК ЧЕПИНЦИ

„Аквапарк Чепинци“ е потенциален инвестиционен проект на 8 км. от центъра на гр. София, в село Чепинци.

Теренът възлиза на около 350 000 кв. м., в който има източник на топла минерална вода с доказани лечебни свойства.

Имотът предлага възможност за строителство на сгради, свързани с дейността – площите са подходящи за аквапарк, инженерна инфраструктура, озеленяване, рекреационно заведение или друг тип инвестиция. Параметрите на застрояване са съобразени с градоустройствените зони, в които попада.

Потенциалният човекопоток е от гр. София, област София и чужбина.

Инвестиционното намерение може да включва както закупуване на терена, така и публично-частно партньорство.

aquapark-chepintsi

Обърнете се към нашия екип, за да научите повече за инвестиционните възможности на проекта ``Аквапарк Чепинци``.

X