Места за настаняване в София (данни от доклада „Туризъм и въздушен транспорт в София“)
02.10.2017
Туристите в София (данни от доклада „Туризъм и въздушен транспорт в София“)
02.10.2017

Летище София (данни от доклада „Туризъм и въздушен транспорт в София“)

През 2016 г. България е втората най-бързо развиваща се страна в Европа по показателя брой настанени пътници, преминали през големите летища на страната – с 15,2% след Исландия с 29,9%.

 

 

Sofia-Airport-TrafficБроят на пътниците, преминали през летище София, отбелязва дори по-голям ръст от националния – 21.8% през 2016 г. в сравнение с 2015 г. Броят на пътниците е нарастнал от 4 088 943 на 4 980 387 годишно.​

 

 

 

 

 

 

 

Солидното увеличение обема на полетите на нискотарифните авиокомпании е основният фактор, който оказва влияние на почти двойното нарастване броя на чуждестранните туристи в София.​ По данни на българското Министерство на финансите, повече от 56% от чужденците, посетили България през 2016 г., са пристигнали именно с нискотарифна авиокомпания.

Още данни за ръста на броя пътници, преминаващи през Летище София, кои са топ авиокомпаниите по пазарен дял на превозени пътници и др., ще намерите в пълната версия на доклада „Туризъм и въздушен транспорт в София“, публикуван на сайта ни в секция Пазарни данни и анализи.

Към пълната версия.

Докладът за туризма и въздушния транспорт в София съдържа данни, анализ и заключения за актуалното състояние на туристическия сектор в столицата към месец септември, 2017 г.  Документът представя преглед на основните показатели за динамичния растеж в сектора, както и последни статистики за трафика на летище София, броя туристи по страна на произход и причина за престой в столицата, капацитета на местата за настаняване и др. Отбелязани са също възможностите за развитие на конгресния туризъм в града и тенденциите в разглежданата индустрия.

X