Инвест София на представянето на разработките от първото издание на IBM Sofia Accelerator

X