Столичният екип на американската AtScale създаде иновация в големите данни 

X