Регионални профили 2020 на ИПИ: София е лидер и по инвестиционна активност и с най-голям брой компании – 91 на 1000 души

X