Инвест София на най-големия форум в Централна и Източна Европа, посветен на европейската зелена сделка

X