63% от българските компании са оптимисти за 2018 г., основно притеснение остава недостигът на квалифицирани кадри
13.12.2017
Blue-card-EU-changes-Bulgaria
Синя карта на ЕС за работа в България ще се издава при улеснени условия и с по-дълга валидност
13.12.2017

Софтуерната индустрия продължава да расте с двуцифрен темп

IT-Outsourcing-Sector-Bulgaria

 

IT-Outsourcing-Sector-BulgariaСофтуерната индустрия продължава да расте с двуцифрен ръст, сочат данните от „Барометър 2017“ – годишното проучване за състоянието на сектора на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ). Очаква се секторът да приключи годината с приходи от 2,3  млрд. лв, което е ръст от 12% спрямо миналата година. Над 90% от анкетираните 3 400 дружества очакват над 10% растеж и догодина.

Ето основните цифри и заключения от „Барометър 2017“:

  • през 2016 г. българският софтуерен бранш е отбелязал ръст от 14%
  • за последния пет годишен период приходите са нараснали над два пъти с цели 121% – от 928 млн. лева през 2011 г. до 2 млрд. лева през 2016 г.
  • за същия период делът на общите приходи на софтуерната индустрия спрямо БВП се е удвоил – от 1.16% през 2011 до 2.22% през 2016 г.
  • рекордните резултати са постигнати с едва 22,000 работни места, като недостигът на специалисти се явява и основна спирачка пред още по-голям ръст
  • едно ново работно място в индустрията генерира приходи за държавата от данъци в размер на 14 хил. лв.  – това са 47 средни пенсии за страната
  • недостигът на кадри води до трайно повишаване на заплатите – над 30% ръст във възнагражденията за последните 4 години – в момента средната нетна заплата в сектора е 2 900 лв., което е 4 пъти над средното за страната
  • новите работни места в сектора са с 9% повече /вместо предварителната прогноза от 5%/; това са 1 897 нови позиции през 2016 г.
  • с 67% е нарастнал броят на работните места в индустрията – от 13 627 позиции през 2011 до 22 703 позиции през 2016 г. /без да са включени ИТ специалистите, работещи в други браншове, като банковия сектор, микрокомпаниите и др.
  • през 2016 г. ръстът на експортно ориентираните продажби е много висок – 19% или 233 млн. лева.
  • експортно ориентираната софтуерна индустрия държи близо 77% от всички изнесени далекосъобщителни, компютърни и информационни услуги и 10% от износа на всички услуги от България

 

С тези резултати софтуерната индустрия се очертава като силно определящ фактор за конкурентоспособна икономика с висока добавена стойност, както и браншът, който успява да връща млади хора обратно в България. При запазване на същите темпове на растеж, до 2020 г. приходите на софтуерната индустрия в страната може да достигнат 3.0% спрямо БВП. С това IT бизнесът ще се нареди не само сред най-високоефективните, но и сред най-големите в страната и за 10 г. ще е увеличил дела си близо три пъти спрямо БВП. Принос за ръста основно имат компаниите за изнесени услуги. Между 2011 – 2016 г. приходите на експортно ориентираните екипи са се увеличили двойно – от 312 млн. евро до 764 млн. евро. Това е ръст от цели 145% или между 500 и 600 милиона евро към салдото по текущата и капиталова сметка на страната.

Прогнозите за това как ще приключи 2017 г. сочат, че броят на новите работните места в софтуерната индустрия в България ще забави ръст до 8%, а заплатите ще са отбелязали нов ръст от 9%. Софтуерният бизнес ще внесе 360 милиона лева данъчни постъпления в бюджета на страната /с 40 милиона повече спрямо миналата година/.

Докладът заключва, че ИТ секторът е сред най-устойчивите в страната и успешно измества фокуса на дейността на компаниите от извършване на
ниско квалифицирана работа тип „кодиране“ към участие във всички фази на производство на софтуер – анализ, дизайн, архитектура, имплементация, качествен контрол, поддръжка и развитие. Недостигът на квалифицирани специалисти, които да поемат растежа на сектора е основен проблем на компаниите в бранша, което в същото време е причина много талантливи млади хора да останат или да се върнат в страната при добър стандарт на живот.

Всички цифри и заключения от “Барометър 2017” ще намерите в пълната версия на доклада тук.

 

X