ГОДИШЕН ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАБОТА ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ – 2019

Настоящият Годишен общински план за работа по приватизацията е изготвен в съответствие с Решение №108 на Столичния Общински Съвет по Протокол №71/28.02.2019 г. на Столичния Общински Съвет.

Списък на обособени части от имуществото на общински търговски дружества, общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, както и незавършени обекти на строителството, невключени в имуществото на общински търговски дружества, предвидени да се приватизират или подготвят за приватизация през 2019 г. (ГОПРП‘2019)

УПИ III-428, кв.15, м. „Комплекс БАН-IV км.“, бул. „Асен Йорданов“

ПИ с идентификатор 68134.4336.2026 /УПИ XIV-2026/, кв.9, р-н „Овча купел”

ПИ с идентификатор 68134.4336.2025 /УПИ XV-2025/, кв.9, р-н „Овча купел”

ПИ с идентификатор 68134.4336.2024 /УПИ XVI-2024/ кв.9, р-н „Овча купел”

УПИ XIII-2027  кв.9, р-н „Овча купел”

УПИ ХІХ, кв.1, м.“Малинова долина – ІІ част“, ул.202

УПИ ІІІ-14, м.“Предгаров площад“, ул.“Бр. Миладинови“ № 99

ПИ 169 в УПИ ІІІ, кв.3, бул.“Цариградско шосе“ № 297

Дворно място, съставляващо УПИ VII-за обслужване, кв. 150, м.“Подуяне-Центъра“

ПИ с идент.02508.7.48 , заедно със сгради с идент.02508.7.48.1 и идент.02508.7.48.2, гр.Балчик, м.к.з. ”Двореца”, ул.Приморска

Сграда, бул. ”Шипченски проход” № 4, кв.140, м.” Гео Милев”, ПИ 22

Почивна база „Ашиклар“, гр. Берковица

ПИ с идент.07598.305.1048, заедно със сгради с идентификатори – 07598.305.1048.1, 07598.305.1048.2, 07598.305.1048.3, 07598.305.1048.4, 07598.305.1048.5 и  07598.305.1048.6, гр.Бяла, ул. ”Цар Самуил” №10

Административна сграда със сутерен, ул.“П. Каравелов“ № 5

ПИ с идентификатори 68134.4356.809 и 68134.4356.810

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02659.2193.3021.1.6

Сграда с идентификатор 02659.2193.645.1, гр. Банкя, ул. “Иван Вазов“

ПИ с идентификатор 02659.2195.2723, гр. Банкя

Помещение в сграда, идентиф. 32216.2299.785.1, с. Иваняне, ул. „Стопански двор“

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02659.2195.823.2, гр. Банкя, ул. „Петко Д. Петков“ № 1

ПИ и сграда с идентификатор 02659.2193.3005, гр. Банкя, ул. „ Хр. Смирненски“  № 19

Сграда с идентификатор 02659.2159.820.2, гр. Банкя, ул. „Кирил и Методий“ № 6

ПИ с идентификатор 02659.2196.975 и разположените в него две едноетажни сгради, гр. Банкя, ул. „Скакач

ПИ с проектен идентификатор 68134.1971.3258, представляващо УПИ III, кв.48,

м. Киноцентър I част- разширение

ПИ с идентификатор 68134.1894.913,   находящ се в УПИ XVIII, кв.68, м. “Карпузица“

ПИ с идентификатор 68134.1942.1170, находящ се в УПИ IX, кв.60, м.“ кв. Бояна“

ПИ с идентификатор 68134.1971.3285, бул. „Черни Връх“

ПИ с идентификатор. 68134.1982.1012, м. ”Симеоново – Драгалевци- II част“

Гараж  № 36, бл. № 22, ул. ”Севастократор Калоян“ 63, кв. Бояна

УПИ VІІІ-274, кв.70, ул. „Всеволод Гаршин“

ПИ с идентификатор 68134.2048.2022, съставляващ част от УПИ XI, кв. 54, ул. „Погледец“ № 1, кв. „Симеоново“

Имот извън регулация с идентификатор 68134.2815.266,  в непосредствена близост до бул. „Ломско шосе“

ПИ с идентификатор 68134.2813.52

ПИ с идентификатор 68134.2820.2054, попадащ в УПИ ІІ-1067, кв.3, м. “НПЗ Орион и съседни територии“

Сграда с идентификатор 68134.2820.1999.1, находящa се в УПИ IV, кв.67в, м. “ж.к. Връбница-1“

УПИ VІІІ, кв.20А м.“НПЗ Орион и съседни жилищни територии“, ул.“23 декември“

Сам. обект в сграда с идентификатор 12084.2701.2658.2,  с. Волуяк, ул. ”Победа”

Поземлен имот, находящ се на ул. “Иларион Макариополски“ № 11

Поземлен имот, находящ се на ул. “Царибродска“ № 11

Магазин с идентификатор 68134.305.13.7.285, ж.к. „Зона Б-5“, бл.2, вх.Б

ПИ 11, кв.168, ул. „Зайчар№ 94

УПИ ХVІІ-6, кв.279А, ул.“Зайчар“ № 193

ПИ 21, кв.214, ул.“Странджа“ № 39

ПИ 12, кв.168, ул.“Зайчар“ № 96

Помещение 2 в бл.6, вх. Б в „Зона Б-5“

ПИ № 13, кв.232, ул. „Перник“ № 134-134А

ПИ № 14, кв.232, ул. „Перник“ № 134-134А

Помещение в бл.11-12 в „Зона Б-19“

Помещение. в бл.12А, ж.к. „Сердика“

ПИ, ул. „Царибродска“ № 96

Част от сграда до бл.56, ж.к.“Дианабад“

ПИ с идентификатор 68134.1201.208, м. ”Банишора-Зона В-17”,  УПИ І-общ., кв.45а

ПИ с идентификатор 68134.1201.137, находящ се в м. ”Банишора- Зона В-17”,, част от УПИ І, кв.49а

ПИ с идентификатор 68134.1505.1785, заедно със построените в него сгради с ид. 68134.1505.1785.1 и  ид. 68134.1505.1785.2, м. ж.к. “Дружба“ 2ч., УПИ I, кв.4

ПИ с проектен идентификатор 68134.1500.2811, находящ се в м. ж.к. “Дружба- 1ч.“, УПИ I158, 351, кв.77

ПИ с проектен идентификатор 68134.1506.2291, представляващ реална част от УПИ I, кв.20, м. “НПЗ-юг“

ПИ с идентификатор  68134.1500.2344, жк „Дружба – 1 ч.“

Помещение към трафопост, ж.к.“Дружба-1″ до бл.220

Помещение към трафопост, ж.к.“Дружба-2″ до бл.313

Помещение. към трафопост, ж.к.“Дружба-2″ до бл.321

*УПИ ІІ-10, НПЗ „Искър север“ І част, кв.12а

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1106.182.1.174/магазин/,

ж.к. “Разсадника“, бл.31, ет.1, вх. Д

ПИ с идентификатор 68134.1108.152, УПИ II, кв.34, м. “Красна поляна“ – за битов комбинат

ПИ с идентификатор 68134.1109.1436, ул.“Барите“

Сграда с идентиф. 68134.1106.327.4, ж.к. „Илинден“, бул. „Ал. Стамболийски“ № 186

ПИ с идентификатор 68134.1114.158 /УПИ XI/, кв.133, м. “Факултета“

ПИ с идентификатор 68134.1114.201, представляващ част от кв.92, м. “Факултета“

ПИ с идентификатор 68134.1114.162, представляващ част от кв.92, м. „Факултета“

ПИ с идентиф. 68134.1109.1561, представляващ ПИ с пл. № 161, кв.67, м. ”Факултета”

ПИ с идентификатор 68134.1106.85, представляващ УПИ XX-219, кв.70, м. ”Разсадника- Коньовица”

ПИ с идентификатор 68134.1114.1351, представляващ ПИ № 1322, кв.131, м. ”Факултета”

Сам. обект в сграда с идентификатор 68134.202.1.1.7,  ул. „Дамян Груев“ № 8а, ет.01

Обществена тоалетна, находяща се в УПИ VII-1378, кв. 1, м. „Славия-парк „Овча купел“, бул. „Цар Борис III“ № 130

УПИ VІІІ-608, кв.28 (стар 86), ул. „Баба Илийца“

УПИ VІІ общ, кв.36, м. „Хиподрума“, ул. „Нешово“ № 4

ПИ с идентификатор 68134.209.113, м. ”Бъкстон – Север”, кв.256

УПИ VІІ, кв.9, м. „Крива река“, ул. „Баница“ № 4

ПИ с идентификатор 68134.204.32, м. „Хиподрума”, кв.23,  находящ се на ул. ”Сотир Андонов” и ул. ”Феликс Каниц”

ПИ с идентификатор 68134.8270.121, м. „Сърбин“, кв. Сеславци

ПИ с идентификатор 68134.8554.1406, кв. Враждебна

ПИ с идентификатор 87401.7501.419 и сграда с идентификатор 87401.7501.419.1, с. Яна, ул. „Синчец“№1

ПИ с идентификатор 68134.8270.758, кв. Сеславци,  ул. “Сърбин“

ПИ с идентификатор 68134.8360.487 и едноетажна сграда с площ 125 кв м, и едноетажна сграда с площ 37 кв. м, кв.   Ботунец, ул. „Зорница“ №5

ПИ с идентификатор 68134.8554.51, кв. “Враждебна“, м. “Враждебна-юг“

ПИ с идентификатор 68134.8360.1011, кв. Ботунец, ул. „Искър“

ПИ с идентификатор 68134.8200.620 и сграда с идентификатор 68134.8200.620.1, ул. ”Св. Георги Победоносец” № 27

ПИ с идентификатор 68134.8555.315, кв. Враждебна, ул. ”Япаджа”

ПИ с идентификатор 22304.7979.509, м. Герена, с. Долни Богров

ПИ с идентификатор 68134.8314.36, кв.Сеславци

ПИ с идентификатор 68134.8727.30, кв. Бенковски, м. Средорек

ПИ с идентификатор  22304.7979.508, м.   Герена,с .Долни Богров

ПИ с идентификатор 68134.8555.605, бул. ”Ботевградско шосе”

ПИ с идентификатор  22304.7979.544, м. Герена, с. Долни Богров

ПИ с идентификатор 68134.8360.1980 и сграда с идентификатор 68134.8360.1980.4, кв.  ” Ботунец ”, ул. ”Васил Левски” № 2

ПИ с идентификатор  22304.7891.747 и 3 сгради с идентификатор 22304.7891.747.1, идентиф.22304.7891.747.2 и идентиф. 22304.7891.747.3, с. Долни Богров, ул. „4“

ПИ с идентификатор 68134.8552.167 и 2 сгради – с идентификатор 68134.8552.167.1 и идентификатор  68134.8552.167.3, кв. ”Враждебна”, ул.“27“

ПИ със сграда (бивша баня) с  идентификатор  07140.8092.1660, ул. „Н. Бонев“, гр. Бухово

УПИ X-126, кв.23, м. „НПЗ Хладилника Витоша“

ПИ с идентификатор 68134.4359.395, кв.30б, ж.к. Люлин – 10, ул. „Гоце Делчев“

Сграда с идентификатор 68134.4358.237.10

Сграда с идентификатор 68134.4361.141.3, находящ се в ж.к. “Люлин-5м.р.“, кв.19б, УПИ I- за тп и обществено обслужване

ПИ с идентификатор 68134.4358.539, представляващ УПИ III-286, кв.35б, м.“Люлин-8“

Сграда с идентификатор 68134.4360.265.70, находяща се в ж.к. ”Люлин – м.р”, кв.10, УПИ IV-ТП И Общ. обслужване,  до бл.738

УПИ IV-308,кв.35а, м. „ж.к. Люлин 8 м.р.“

УПИ 18(38), кв.34а, м. „ж.к. Люлин-8 м.р.“, част от поземлен имот с идентификатор 68134.4358.38

УПИ II-324,308, кв.35а, м.“ж.к. Люлин 8 м.р.“

ПИ с идентификатор  68134.4355.1763, представляващ УПИ 8(1763), кв.60, м.“бул. Сливница“, находящ се на ул. “ Обелско шосе“ 3в

Сграда с идентификатор 68134.4359.252.1, находяща се в ж.к. ”Люлин – 10 м.р”, кв.30в, УПИ I-ТП,  до бл.107

Сграда с идентификатор  68134.4358.165.14, ж.к. ”Люлин – 9 м.р.”, кв.15, УПИ VI-ТП И КОО, до бл.917

Сам. обект в срада. с идентификатор  68134.4360.279.14.51, находящ се в бл.743, ет.1, ж.к.”Люлин-7 м.р.”

ПИ с идентификатор 68134.4358.52, за който е отреден УПИ XI-52, кв. 83, м. „ж.к. „Люлин – 8 м.р“

*ПИ 6095 в УПИ V, кв.5, м.“Младост-1″

*Помещение, ж.к. ”Младост”, бл.26 с идентификатор  68134.4082.713.1.142

*Помещение, ж.к. ”Младост”, бл.26 с идентификатор  68134.4082.713.1.143

*Помещение, ж.к. ”Младост”, бл.26 с идентификатор 68134.4082.713.1.141

Магазин, ж.к. „Младост -1“, бл.11, вх. Г – изток

ПИ с идентификатор 68134.1358.2342, с площ от 1242 кв. м, находящ се в кв.62, с административен адрес: ул. “Явор“ №3

УПИ IV, кв.49б, м. „Надежда 2а и 2б“

ПИ 2118 в УПИ ХVІ, кв.73, м. „Надежда“

ПИ в УПИ ХХІ и сграда, кв.2, Илиянци, бул. „Рожен“ №38

*Помещение към ТП, ж.к. „Надежда 1“ до бл.139

ПИ с идентификатор 68134.1381.2127, съставляващ УПИ III –  за етажен и подземен паркинг, кв. 28, м. „Толстой“

ПИ с идентификатор 80409.5810.41, с. Чепинци

ПИ с идентификатор 80409.5867.108, включен в УПИ I „за аквапарк и инфраструктура“, кв.111, с. Чепинци

ПИ с идентификатор 29430.4706.836, за който е обособен УПИ I- “за изкупвателен пункт“, кв.22 по действащ регулационен план на с.Житен

ПИ с идентификатор 68134.408.2, ул. „Васил Друмев“ № 53

ПИ с идентификатор 68134.4336.9504 (УПИ XIII-общ.), кв. 9, м. “Овча купел”

ПИ с идентификатор 39791.6003.3376  и сграда с 39791.6003.3376.1, с. Кривина

Здравна служба Панчарево, части от 3- ет. сграда, с. Панчарево, ул. “Вукова кория” № 1

Трети етаж от сграда с идентификатор 39791.6003.3374.14.2, с. Кривина

Масивна сграда на три етажа с идентификатор 55419.6704.902.2, с. Панчарево

ПИ с идентификатор 39791.6003.239 (УПИ VII_233 и УПИ VIII_233 , кв.21), заедно със сгради, с. Кривина

УПИ III-458, кв.64а, ж.к. “Хаджи Димитър“, ул. „Панайот Хитов“

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор  68134.600.2153.1.101, (Ателие №1), гр. София, ж.к. “Хаджи Димитър“, ул. “Градинарска“ № 5-А, ет.6

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.102 (Ателие №2), ж.к. “Хаджи Димитър“, ул. “Градинарска“ № 5-А, ет.6

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.103 (Ателие №3), гр. София, ж.к. “Хаджи Димитър“, ул. “Градинарска“ № 5-А, ет.6

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.104 (Ателие №4), ж.к. “Хаджи Димитър“, ул. “Градинарска“ № 5-А, ет.6

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.619.54.2.110, ж.к. “Левски-зона В“, бл. № 13, вх. Д, ет.1

ПИ с идентификатор 68134.604.158, ж.к. „Суха река“

ПИ с идентификатор 68134.609.20, жк „Левски – Зона В“

ПИ с идентификатор  68134.609.364, жк „Левски – Зона В“

ПИ с идентификатор  68134.609.365, жк „Левски – Зона В“

ПИ с идентификатор 68134.613.39, ул. „Неофит Бозвели“

ПИ с идентификатор  68134.613.44, жк „Суха река“

ПИ с идентификатор  68134.613.43, ул. „Суха река“

ПИ с идентификатор  68134.610.859 (УПИ VIII-859), ул. ”Христаки Павлович” № 11, кв.12д, м. „Суха река – запад”

Част от ПИ с идентификатор   68134.614.350, находящ се на бул. „Ботевградско шосе“

ПИ с идентификатор  68134.503.1558, кв. Бенковски

ПИ с идентификатор  68134.512.238, ул. „Китна“

ПИ с идентификатор  68134.512.640, ул. „Китна“

ПИ с пл. № 393, кв. 164, ул. „Кирил Пърличев“ и ул. „Ком“

ПИ с идентификатор  68134.504.10, кв. Бенковски

Помещение, ул.”Железопътна”, зад читалището

ПИ с идентификатор 68134.708.659, кв.17, м. “Христо Ботев“, ул. „527“№60

ПИ с идентификатор 68134.705.148, кв.211 от УПИ I, м. “Христо Смирненски-Слатина“

ПИ с идентификатор 68134.702.2026, ул. “Бетховен“

ПИ с идентификатор 68134.702.2022, ул. “Бетховен“

Помещение към трафопост с идентификатор 68134.703.280.1, находящо се на бул. „Шипченски проход“, между блокове 27 и 27а

УПИ II „за КОО”, находящ се на ул. ”Йордан Йосифов”, кв.107, м. ”Студентски град”

УПИ III, „за КОО“, кв.53 А, м. “Студентски град“,  бул.“Д-р Г.М.Димитров“

УПИ I-1358, кв.53, м.“Студентски град“, бул.“Д-р Г.М.Димитров“

УПИ II, „за КОО“, кв.53 А, м. “Студентски град“, ул. “Иван Багрянов“

УПИ ІІІ45, ул. „Никола Габровски“ №104

УПИ ІІІ44, ул.“Никола Габровски“ №106

ПИ с идентификатор  68134.1604.6092, ул. ”Проф. Стоян Киркович”

Подземен гараж, ул. „Метличина поляна“ до бл.114

 * обекти със заведени дела

 ** обекти, за които предстои сключване на договор

X