ГОДИШЕН ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАБОТА ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ

Годишният общински план за работа по приватизация  на СОАПИ е приет с Решение № 422 по Протокол № 20/24.09.2020 г. на Столичния общински съвет, а допълнението към него – с Решение № 273 по Протокол № 33/20.05.2021 г. на същия

Списък на обособени части от имуществото на общински търговски дружества, общински нежилищни имоти, не включени в имуществото на общински търговски дружества, както и незавършени обекти на строителството, които не са включени в имуществото на общински търговски дружества  предвидени да се приватизират или подготвят за приватизация през 2020-2021 г. (ГОПРП‘2020-2021)

Обекти с открита процедура и определен метод за приватизация
от Столичен общински съвет

 

Сграда (магазин) с идентификатор 68134.704.559.10, /стар пл. № 28/,  кв.140, м.” Гео Милев”, бул. ”Шипченски проход” № 4

Почивна база „Ашиклар“, състояща се от ПИ с идентификатор  03928.183.9 и ПИ с идентификатор 03928.183.10, гр. Берковица

 

Обекти, предвидени за извършване на  подготвителни приватизационни  дейности с цел
откриване на процедури и определяне на методи за приватизация
от Столичен общински съвет

 

 УПИ XIII/2024, 2025, 2026, 2027, 9504/ за „здравно заведение“, кв.9, м. “Овча купел-актуализация“, състоящо се от ПИ с идентификатор: 68134.4336.2024, 68134.4336.2025, 68134.4336.2026, 68134.4336.2027 и 68134.4336.9504

УПИ ХІХ, кв.1, м. „Малинова долина – ІІ част“, ул.202

УПИ ІІІ-14, м. „Предгаров площад“,  ул. „Бр. Миладинови“ № 99

ПИ 169 в УПИ ІІІ, кв.3, бул. „Цариградско шосе“ № 297

ПИ с идент.02508.7.48 , заедно със сгради с идент.02508.7.48.1 и идент.02508.7.48.2, находящ се в гр. Балчик, м.к.з. ”Двореца”, ул. Приморска

УПИ III-428, кв.15, м. „Комплекс БАН-IV км.“, бул. „Асен Йорданов“

Обекти, предвидени за извършване на  подготвителни приватизационни  дейности с цел
откриване на процедури и определяне на методи за приватизация
 от Столичен общински съвет

Административна сграда със сутерен,   ул. „П. Каравелов“ № 5

Обекти, предвидени за извършване на  подготвителни приватизационни  дейности с цел
откриване на процедури и определяне на методи за приватизация
 от Столичен общински съвет

ПИ с идентификатори 68134.4356.809 и 68134.4356.810

Обекти, предвидени за извършване на  подготвителни приватизационни  дейности с цел
откриване на процедури и определяне на методи за приватизация
 от Столичен общински съвет

Сграда с идентификатор 02659.2193.645.1, находящ се в гр. Банкя, ул. “Иван Вазов“

ПИ с идентификатор 02659.2195.2723, гр. Банкя

Помещение в сграда, идентификатор 32216.2299.785.1, с. Иваняне, ул. „Стопански двор“

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02659.2195.823.2, находящ се в гр. Банкя, ул. „Петко Д. Петков“ № 1

ПИ с идентификатор 02659.2193.3005 и сграда с идентификатор 02659.2190.3005.1, находящи се в гр. Банкя, ул. „ Христо Смирненски“  № 19

Сграда с идентификатор 02659.2159.820.2, находяща се в гр. Банкя, ул. „Кирил и Методий“ № 6

ПИ с идентификатор 02659.2196.975 и разположените в него две едноетажни сгради, находящи се в гр. Банкя, ул. „Скакач“

Обекти, предвидени за извършване на  подготвителни приватизационни  дейности с цел
откриване на процедури и определяне на методи за приватизация
 от Столичен общински съвет

ПИ с идентификатор 68134.1982.92, находящ се в м. „в.з. Симеоново-Драгалевци-2-ра част“

ПИ с идентификатор 68134.2048.225, кв.“Симеоново“, кв.54, парцел XII-225, ул. „Симеоновско шосе“

ПИ с идентификатор 68134.1930.845, участващ в УПИ V-„за КОО“, кв.229, м. „Павлово-Бъкстон“, ул. “Мусала“

ПИ с идентификатор 68134.1944.2815 м. „в.з. Киноцентър III част – разширение“

ПИ с проектен идентификатор 68134.1971.3258, представляващо УПИ III, кв.48,
м. Киноцентър I част- разширение

ПИ с идентификатор 68134.1894.913,   находящ се в УПИ XVIII, кв.68, м. “Карпузица“

ПИ с идентификатор 68134.1942.1170, находящ се в УПИ IX, кв.60, м.“ кв. Бояна“

ПИ с идентификатор 68134.1971.3285, представляващо УПИ III, кв.48, м. “Киноцентър I част-разширение“ (ул. “Къпинка“)

ПИ с идентификатор 68134.1982.1012, находящ се в р-н „Витоша”, м. ”Симеоново – Драгалевци- II част“

С.О.С. с идентификатор 68134.1914.604.1.15 / Гараж  № 36/, бл. № 22, ул. ”Севастократор Калоян“ 63, кв. Бояна

ПИ с идентификатор 68134.1894.981, представляващ УПИ VІІІ-274, кв.70, ул. „Всеволод Гаршин“ №1

ПИ с идентификатор 68134.2048.2022, съставляващ част от УПИ XI, кв.54, ул. „Погледец“ №1, м. „кв. „Симеоново“

Сграда с идентификатор 68134.2095.1876.7, Природен парк „Витоша“, до хижа „Септември“, стопанисвана от Район „Витоша“

Обекти с открита процедура и определен метод за приватизация
от Столичен общински съвет

 

Обекти, предвидени за извършване на  подготвителни приватизационни  дейности с цел
откриване на процедури и определяне на методи за приватизация
от Столичен общински съвет

Имот извън регулация с идентификатор 68134.2815.266, находящ се в непосредствена близост до бул. „Ломско шосе“

ПИ с идентификатор 68134.2813.52

Сграда с идентификатор 68134.2820.1999.1, находящ се в УПИ IV, кв.67в, м. “ж.к. Връбница-1“

ПИ с идентификатор 68134.2821.2537, представляващ УПИ VІІІ, кв.20А,  м.“НПЗ Орион и съседни жилищни територии“, ул.“23 декември“

С.О.С с идентификатор 12084.2701.2658.2, находящ се в с. Волуяк, ул. ”Победа”

УПИ ХIII-„за общ.обслужване“, кв.11, м. “НПЗ Орион и съседни жилищни територии“

УПИ XV-за общ. обслужване, кв.69, м.“ж.к. Връбница-1“

Обекти с открита процедура и определен метод за приватизация
от Столичен общински съвет

Поземлен имот с идентификатор 68134.300.284 (ПИ с пл.№ 4), в УПИ III-3,4, кв.141б, м. “Зона Б-2“, находящ се на ул. “Иларион Макариополски“ № 11

С.О.С с идентификатор 68134.305.13.12.225, бл.6, вх. Б в „Зона Б-5“

ПИ № 13, кв.232, ул. „Перник“ № 134-134А

ПИ № 14, кв.232, ул. „Перник“ № 134-134А

С.О.С с идентификатор 68134.306.228.4.89, бл.11-12 в „Зона Б-19“

С.О.С с идентификатор 68134.305.118.4.66, бл.12А, ж.к. „Сердика“

 

Обекти, предвидени за извършване на  подготвителни приватизационни  дейности с цел
откриване на процедури и определяне на методи за приватизация
от Столичен общински съвет

С.О.С с идентификатор 68134.304.325.3.101, ж.к. “Зона Б-5-3“, бл.25, ет.1,  обект 2

УПИ ХVІІ-6 /ПИ с идентификатор 68134.306.337/, кв.279А, ул.“Зайчар“ № 193

ПИ 21, кв.214, ул.“Странджа“ № 39

ПИ 11 /ПИ с идентификатор 68134.303.111/, кв.168, ул. „Зайчар“№ 94

ПИ 12, /ПИ с идентификатор 68134.303.112/ кв.168, ул. „Зайчар“ № 96

ПИ с идентификатор 68134.306.24, ул. “Царибродска“ № 96

Обекти, предвидени за извършване на  подготвителни приватизационни  дейности с цел
откриване на процедури и определяне на методи за приватизация
 от Столичен общински съвет

Част от сграда до бл.56, ж.к. “Дианабад“

Обекти с открита процедура и определен метод за приватизация
от Столичен общински съвет

 

Обекти, предвидени за извършване на  подготвителни приватизационни  дейности с цел
откриване на процедури и определяне на методи за приватизация
от Столичен общински съвет

ПИ с идентификатор 68134.1201.208, находящ се в  м. ”Банишора-Зона В-17”,  УПИ І-общ., кв.45а

Обекти, предвидени за извършване на  подготвителни приватизационни  дейности с цел
откриване на процедури и определяне на методи за приватизация
от Столичен общински съвет

ПИ с идентификатор 68134.1505.1785, заедно със построените в него сгради 68134.1505.1785.1 и 68134.1505.1785.2, м. ж.к. “Дружба“ 2ч., УПИ I, кв.4

ПИ с проектен идентификатор 68134.1500.2811, м. ж.к. “Дружба- 1ч.“, УПИ I158, 351, кв.77

ПИ с проектен идентификатор 68134.1506.2291, представляващ реална част от УПИ I, кв.20, м. “НПЗ-юг“

ПИ с идентификатор  68134.1500.2344, жк „Дружба – 1 ч.“

С.О.С с идентификатор 68134.1505.2244.8 /помещение към трафопост/, ж.к.“Дружба-1″ до бл.220

С.О.С с идентификатор 68134.1505.2288.8 /помещение към трафопост/, ж.к.“Дружба-2″ до бл.313

С.О.С с идентификатор 68134.1505.2315.7 /Помещение. към трафопост/, ж.к.“Дружба-2″ до бл.321

* ПИ с идентификатор 07106.1433.686 /УПИ ІІ-10/, м.“ НПЗ Искър север І част“, кв.12а

Обекти, предвидени за извършване на  подготвителни приватизационни  дейности с цел
откриване на процедури и определяне на методи за приватизация
от Столичен общински съвет

ПИ с идентификатор 68134.1108.152, УПИ II, кв.34, м. “Красна поляна“ – за битов комбинат

ПИ с идентификатор 68134.1109.1436 /ПИ с пл.№ 648/, ул.“Барите“

С.O.С /част от сграда/ с идентификатор 68134.1106.327.4.2, ж.к. „Илинден“, бул. „Ал. Стамболийски“ № 186

ПИ с идентификатор 68134.1114.158 /УПИ XI/, кв.133, м. “Факултета“

ПИ с идентификатор 68134.1114.201, представляващ част от кв.92, м. “Факултета“

ПИ с идентификатор 68134.1114.162, представляващ част от кв.92, м. „Факултета“

ПИ с идентификатор  68134.1109.1561 /ПИ с пл. № 161/, кв.67, м. ”Факултета”

ПИ с идентификатор 68134.1106.85 /УПИ XX-219/, кв.70, м. ”Разсадника- Коньовица”

Обекти с открита процедура и определен метод за приватизация
от Столичен общински съвет

УПИ VІІ 128 /ПИ с идентификатор 68134.203.509/, кв.9, м. „Крива река“, ул. „Баница“ № 4

ПИ с идентификатор 68134.204.32,м. „Хиподрума”, кв.23,  находящ се на ул. ”Сотир Андонов” и ул. ”Феликс Каниц”

 

Обекти, предвидени за извършване на  подготвителни приватизационни  дейности с цел
откриване на процедури и определяне на методи за приватизация
от Столичен общински съвет

Сграда с  идентификатор 68134.204.226 /Обществена тоалетна/, находяща се в УПИ

VII-1378, кв. 1, м. „Славия-парк „Овча купел“, бул. „Цар Борис III“ № 130

УПИ VІІІ-608 /ПИ с идентификатор 68134..201.288/, кв.28 (стар 86), ул. „Баба Илийца“

УПИ XVІІ общ /ПИ с идентификатор 68134.204.226/, кв.36, м. „Хиподрума“, ул. „Нешково“ № 4

ПИ с идентификатор 68134.209.113, м. ”Бъкстон – Север”, кв.256

Обекти с открита процедура и определен метод за приватизация
от Столичен общински съвет

 

Обекти, предвидени за извършване на  подготвителни приватизационни  дейности с цел
откриване на процедури и определяне на методи за приватизация
от Столичен общински съвет

ПИ с идентификатор 68134.8554.1680 /УПИ I-за коо/, кв.76, м. “Враждебна – юг“

ПИ с идентификатор 68134.8554.1682  /УПИ I-за коо/, кв.76, м. “Враждебна – юг“

ПИ с идентификатор 68134.8554.1683 /УПИ VIII-за коо/, кв.76, м. “Враждебна – юг“

УПИ XIII-1587-за обществено обслужване /ПИ с идентификатор 68134.8554.1690/, кв.8, по плана на Враждебна –юг

ПИ с идентификатор 68134.8270.121, м. „Сърбин“, кв. Сеславци

ПИ с идентификатор 68134.8554.1406, кв. Враждебна

ПИ с идентификатор 87401.7501.419 и сграда с идентификатор 87401.7501.419.1, с. Яна, ул. „Синчец“№1

ПИ с идентификатор 68134.8270.758, кв. Сеславци,  ул. “Сърбин“

ПИ с идентификатор 68134.8360.487 и две едноетажни сгради в него, кв. Ботунец, ул. „Зорница“ №5

ПИ с идентификатор 68134.8554.51, кв. “Враждебна“, м. “Враждебна-юг“

ПИ с идентификатор 68134.8360.1011, кв. Ботунец, ул. „Искър“

ПИ с идентификатор 68134.8200.620 и сграда с идентификатор 68134.8200.620.1, ул. ”Св. Георги Победоносец” № 27, кв. „Кремиковци“

ПИ с идентификатор 68134.8555.1971, кв. Враждебна, ул. ”Япаджа”

ПИ с идентификатор 22304.7979.509, м. Герена, с. Долни Богров

ПИ с идентификатор 68134.8314.36, кв.Сеславци

ПИ с идентификатор 68134.8727.30, кв. Бенковски, м. „Средорек“

ПИ с идентификатор  22304.7979.508, м. Герена, с. Долни Богров

ПИ с идентификатор 68134.8555.605, бул. ”Ботевградско шосе”

ПИ с идентификатор  22304.7979.544, м.” Герена”, с. Долни Богров

ПИ с идентификатор 68134.8360.1980 и сграда с идентификатор 68134.8360.1980.4, кв. ” Ботунец ”, ул. ”Васил Левски” № 2

ПИ с идентификатор  22304.7891.747 и три сгради с идентификатор 22304.7891.747.1, идентификатор 22304.7891.747.2 и идентификатор 22304.7891.747.3, с. Д. Богров, ул. „4“

ПИ с идентификатор 68134.8552.167 и две сгради – с идентификатор 68134.8552.167.1 и идентификатор  68134.8552.167.3, кв. ”Враждебна”, ул.“27“

Поземлен имот с идентификатор 68134.8554.42 и сграда с идентификатор 68134.8554.42.2, кв. „Враждебна-юг“

Обекти, предвидени за извършване на  подготвителни приватизационни  дейности с цел
откриване на процедури и определяне на методи за приватизация
от Столичен общински съвет

С.О.С  с идентификатор 68134.903.543.3.1 (гараж №19), находящ се на ул. „Козяк“ №21, зад бл.8

С.О.С с идентификатор 68134.902.946.1.6 (ателие №2), находящ се на ул. „Якобица“ №19

С.О.С с идент. 68134.900.901.1.64 (гараж №1), находящ се на ул.“Люботрън“, бл.30

С.О.С с идент. 68134.900.901.1.65 (гараж №2), находящ се на ул.“Люботрън“, бл.30

С.О.С с идент. 68134.900.901.1.66 (гараж №3), находящ се на ул.“Люботрън“, бл.30

С.О.С с идент. 68134.900.901.1.67 (гараж №4), находящ се на ул.“Люботрън“, бл.30

С.О.С с идент. 68134.900.901.1.68 (гараж №5), находящ се на ул.“Люботрън“, бл.30

С.О.С с идент. 68134.900.901.1.69 (гараж №6), находящ се на ул.“Люботрън“, бл.30

С.О.С с идент. 68134.900.901.1.70 (гараж №7), находящ се на ул.“Люботрън“, бл.30

С.О.С с идент. 68134.900.901.1.71 (гараж №8), находящ се на ул.“Люботрън“, бл.30

С.О.С с идент. 68134.900.901.1.72 (гараж №9), находящ се на ул.“Люботрън“, бл.30

С.О.С с идент. 68134.900.901.1.73 (гараж №10), находящ се на ул.“Люботрън“, бл.30

С.О.С с идент. 68134.900.901.1.74 (гараж №11), находящ се на ул.“Люботрън“, бл.30

С.О.С с идент. 68134.900.901.1.75 (гараж №12), находящ се на ул.“Люботрън“, бл.30

С.О.С с идент. 68134.900.901.1.76 (гараж №13), находящ се на ул.“Люботрън“, бл.30

С.О.С с идент. 68134.900.901.1.77 (гараж №14), находящ се на ул.“Люботрън“, бл.30

С.О.С с идент. 68134.900.901.1.78 (гараж №15), находящ се на ул.“Люботрън“, бл.30

С.О.С с идент. 68134.900.901.1.79 (гараж №16), находящ се на ул.“Люботрън“, бл.30

Обекти с открита процедура и определен метод за приватизация
от Столичен общински съвет

С.О.С. с идентификатор  68134.4360.279.14.51, бл.743, ет.1, ж.к.”Люлин-7 м.р.”

 

Обекти, предвидени за извършване на  подготвителни приватизационни  дейности с цел
откриване на процедури и определяне на методи за приватизация
от Столичен общински съвет

ПИ с идентификатор 68134.4359.395, кв.30б, ж.к. Люлин – 10, ул. „Гоце Делчев“

Сграда с идентификатор 68134.4358.237.10

Сграда с идентификатор 68134.4361.141.3, находящ се в ж.к. “Люлин-5м.р.“, кв.19б, УПИ I-тп и оо

ПИ с идентификатор 68134.4358.539, представляващ УПИ III-286, кв.35б, м.“Люлин-8 м.р.“

Сграда с идентификатор 68134.4360.265.82.2, находяща се в ж.к. ”Люлин – 7 м.р”, кв.10, УПИ IV-ТП И ОО,  до бл.738

УПИ IV-308,кв.35а, м. „ж.к. Люлин 8 м.р.“, в състава на поземлен имот с идентификатор 68134.4358.516

ПИ с идентификатор 68134.4358.453, представляваш УПИ XVIII 38, кв.34а, м. „ж.к. Люлин-8 м.р.“

ПИ с идентификатор 68134.4358.513 в УПИ II-324,308, кв.35а, м.“ж.к. Люлин 8 м.р.“

ПИ с идентификатор  68134.4355.1763, представляващ УПИ VIII 1763, кв.60, м.“бул. Сливница“, находящ се на ул. “ Обелско шосе“ 3в

Сграда с идентификатор 68134.4359.252.5,  в ж.к. ”Люлин – 10 м.р”, кв.30в, УПИ I-ТП, до бл.107

Сграда с идентификатор  68134.4358.165.32.1, находяща се в ж.к. ”Люлин – 9 м.р.”, кв.15, УПИ VI-тп и коо,  до бл.917

ПИ с идентификатор 68134.4358.52, за който е отреден УПИ XI-52, кв.83, м. „ж.к. Люлин – 8м.р.“

ПИ с идентификатор 68134.4357.467, за който е отреден УПИ III-345, за КОО, кв.105а, м. „бул. „Сливница“ – Люлин – 9 м.р.“

ПИ с идентификатор 68134.4357.476, за който е отреден УПИ III-379, за КОО, кв.107а, м. „бул. „Сливница“ – Люлин – 9 м.р.“

ПИ с идентификатор 68134.4357.486, за който е отреден УПИ III-154, за КОО, кв.109а, м. „бул. „Сливница“ – Люлин – 9 м.р.“

ПИ с идентификатор 68134.4357.488, за който е отреден УПИ IV-155, за КОО, кв.109а, м. „бул. „Сливница“ – Люлин – 9 м.р.“

ПИ с идентификатор 68134.4357.491, за който е отреден УПИ III-123, за КОО, кв.111а, м. „бул. „Сливница“ – Люлин – 9 м.р.“

ПИ с идентификатор 68134.4359.82, ведно с три сгради, за който е отреден УПИ II-82, кв.121, м. „бул. „Сливница“ – Люлин – 10 м.р.“, находящ се на ул.“Майски ден“№3

ПИ с идентификатор 68134.4358.487, за който е отреден УПИ I- за обществено обслужваща сграда, магазини, ПГ и озеленяване, кв.31г, м. ж.к.„Люлин – 9 м.р.“

Поземлен имот с идентификатор 68134.4356.769, ж.к. „Люлин-2 м.р.“, представляващ УПИ IV 4356, 769, кв.23

ПИ с идентификатор 68134.4359.422, ул. „Партений Зографски“

Обекти, предвидени за извършване на  подготвителни приватизационни  дейности с цел
откриване на процедури и определяне на методи за приватизация
от Столичен общински съвет

*ПИ с идентификатор 68134.4082.6095 в УПИ V, кв.5, м.“Младост-1″

*С.О.С с идентификатор  68134.4082.713.1.142, ж.к. ”Младост”, бл.26

С.О.С с идентификатор  68134.4082.713.1.143, ж.к. ”Младост”, бл.26

С.О.С с идентификатор  68134.4082.713.1.141, ж.к. ”Младост”, бл.26

Магазин, ж.к. „Младост -1“, бл.11, вх. Г – изток

Реална част от ПИ с идентификатор 68134.4089.662, попадаща в УПИ XI-за КОО, инж. инфраструктура и благоустройство, кв.24д, м. „Югоизточен град-район 4“, м. „Младост 4“

Реална част от ПИ с идентификатор 68134.4089.662, попадаща в терен без отреждане, кв.24д, м. „Югоизточен град-район 4“, м. „Младост 4“

С.О С. в сграда на ТП, с идентификатор 68134.4082.726.3, до бл.40, кв.23, м.„Младост1“

Обекти с открита процедура и определен метод за приватизация
от Столичен общински съвет

Помещение към ТП, ж.к. „Надежда 1“ до бл.139

 

Обекти, предвидени за извършване на  подготвителни приватизационни  дейности с цел
откриване на процедури и определяне на методи за приватизация
от Столичен общински съвет

ПИ с идентификатор 68134.1381.2245, съставляващ УПИ IV, кв.56г, м.“ж.к. Толстой“ и разположена част от сграда върху имота

ПИ с идентификатор 68134.1382.2153 /УПИ IV/, кв.49б, м. „Надежда 2а и 2б“

ПИ с идентификатор 68134.1383.2118 /УПИ ХVІ за коо/, кв.73, м. „Надежда“

ПИ с идентификатор 68134.1370.2045 в УПИ ХХІ и сграда, кв.2, Илиянци, бул. „Рожен“ №38

Помещение към трафопост с идентификатор 68134.1386.2798.1, ж.к. „Надежда – I част“, до бл.122,

Обекти с открита процедура и определен метод за приватизация
от Столичен общински съвет

ПИ с идентификатор 29430.4706.836, за който е обособен УПИ I- “за изкупвателен пункт“, кв.22 по действащ регулационен план на с. Житен

 

Обекти, предвидени за извършване на  подготвителни приватизационни  дейности с цел
откриване на процедури и определяне на методи за приватизация
от Столичен общински съвет

ПИ с идентификатор 80409.5810.41, с. Чепинци, м.“Смильовица“

ПИ с идентификатор 80409.5867.9999, включен в УПИ I „за аквапарк и инфраструктура“, кв.111, с. Чепинци

ПИ с идентификатор 80409.5867.9998, включен в УПИ I „за аквапарк и инфраструктура“, кв.111, с. Чепинци

ПИ с идентификатор 80409.5867.109, включен в УПИ I „за аквапарк и инфраструктура“, кв.111, с. Чепинци

Обекти, предвидени за извършване на  подготвителни приватизационни  дейности с цел
откриване на процедури и определяне на методи за приватизация
от Столичен общински съвет

ПИ с идентификатор  68134.408.2, находящ се на ул. „Васил Друмев“ № 53

ПИ с идентификатор 68134.4336.9504 (УПИ XIII-общ.), кв. 9, м. “Овча купел”

Обекти, предвидени за извършване на  подготвителни приватизационни  дейности с цел
откриване на процедури и определяне на методи за приватизация
от Столичен общински съвет

ПИ с идентификатор 39791.6003.3376  и сграда с 39791.6003.3376.1, с. Кривина

Част от  от 3- етажна сграда с идентификатор 55419.6707.2990.1, с. Панчарево, ул. “Вукова кория” № 1, представляващи С.О.С с идентификатори: 55419.6707.2990.1.2, 55149.6707.2990.1.4 и 55419.6707.2990.1.5

Трети етаж от сграда с идентификатор 39791.6003.3374.14.2, с. Кривина

Масивна сграда на три етажа с идентификатор 55419.6704.902.2, с. Панчарево

ПИ с идентификатор 39791.6003.239 (УПИ VII_233 и УПИ VIII_233 , кв.21), заедно със сгради, с. Кривина

Сграда с идентификатор 22472.7301.1019.1, находяща се в с. Долни Пасарел, ул. „Ракита“

Обекти с открита процедура и определен метод за приватизация
от Столичен общински съвет

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.619.54.2.110, находящ се в гр. София, ж.к. “Левски-зона В“, бл. № 13, вх. Д, ет.1

 

Обекти, предвидени за извършване на  подготвителни приватизационни  дейности с цел
откриване на процедури и определяне на методи за приватизация
от Столичен общински съвет

ПИ с идентификатор 68134.609.295, представляващ УПИ VII-295,296, кв.21, м. „Левски-зона В“, ул. „575“

С.О.С с идентификатор 68134.609.520.1.1, находящ се на ул. „Княгиня Тамара“ №48

ПИ с идентификатор 68134.609.20, жк „Левски – Зона В ”

Част от ПИ с идентификатор   68134.614.350, находящ се на бул. „Ботевградско шосе“

ПИ с идентификатор  68134.609.1227 представляващ УПИ I-364, 365, кв.19, м. „Левски – Зона В“

УПИ III-458, кв.64а, ж.к. “Хаджи Димитър“, ул. „Панайот Хитов“

Поземлен имот с идентификатор 68134.619.1024, представляващ УПИ VII_1024,1025, кв.22, м. “Левски-зона В“

Обекти с открита процедура и определен метод за приватизация
от Столичен общински съвет

ПИ с идентификатор  68134.504.10, кв. Бенковски

С.О.С с идентификатор 68134.507.1432.2.1, ул. ”Железопътна” зад читалище „Райна Княгиня“

 

Обекти, предвидени за извършване на  подготвителни приватизационни  дейности с цел
откриване на процедури и определяне на методи за приватизация
от Столичен общински съвет

ПИ с идентификатор  68134.503.1558,  кв. Бенковски

Обекти с открита процедура и определен метод за приватизация
от Столичен общински съвет

ПИ с идентификатор 68134.705.148, кв. 211 от в УПИ I- м. „Хр. Смирненски – Слатина“

 

Обекти, предвидени за извършване на  подготвителни приватизационни  дейности с цел
откриване на процедури и определяне на методи за приватизация
от Столичен общински съвет

ПИ с идентификатор 68134.708.659, кв.17, м. “Христо Ботев“, ул. „527“ №60

ПИ с идентификатор 68134.702.2026, ул. “Бетховен“

ПИ с идентификатор 68134.702.2022, ул. “Бетховен“

Обекти с открита процедура и определен метод за приватизация
от Столичен общински съвет

УПИ III, „за КОО“, кв.53 А, м. “Студентски град“,  бул. “Д-р Г. М. Димитров“

УПИ I_1358, кв.53, м. “Студентски град“, бул. “Д-р  Г. М. Димитров“

УПИ II, „за КОО“, кв.53 А, м. “Студентски град“, ул. “Иван Багрянов“

ПИ с идентификатор  68134.1604.6226, ул. ”Проф. Стоян Киркович”

 

Обекти, предвидени за извършване на  подготвителни приватизационни  дейности с цел
откриване на процедури и определяне на методи за приватизация

от Столичен общински съвет

УПИ II „за КОО”, находящ се на ул. ”Йордан Йосифов”, кв.107, м. ”Студентски град”

УПИ ІІІ45, ул. „Никола Габровски“ №104

УПИ ІІІ44, ул.“Никола Габровски“ №106

Обекти, предвидени за извършване на  подготвителни приватизационни  дейности с цел
откриване на процедури и определяне на методи за приватизация
от Столичен общински съвет

С.О.С с идентификатор 68134.1005.74.2.240 /Подземен гараж/, ул. „Метличина поляна“ до бл.114А

 * обекти със заведени дела

 ** обекти, за които предстои сключване на договор

„Общинско участие в търговски дружества“

  • Общинското участие в размер на 34 % от капитала на АД “Спортно развлекателен комплекс КОРАЛИ“.
  • Общинското участие в размер на 20 % от капитала на АД „София Крематориум“.
  • Общинското участие в размер на 17,557% от капитала на АД „Интер експо конгресен център“.
X