Invest Sofia e институционален партньор на SEE Innovation, Technology and Sourcing Summit – най-големият форум за иновации и технологии в Югоизточна Европа

X