Invest Sofia част от създаването на „Европейски форум за жени учредители“

X