24 проектни предложения бяха получени по Програма „Акселератор Стартъп София“ на Столична община

X