Четири столични компании попадат в доклада на Vestbee за Топ 50 кръга на финансиране в ЦИЕ за първото тримесечие на 2022

X