Технологичният сектор е най-прогресивно развиващия се в София, Invest Sofia с конкретни стъпки за подкрепа на компаниите

X