poland-bulgaria-business-seminar
Семинар „Икономическо сътрудничество и инвестиционни възможности между Полша и България“
15.05.2017
Belgium-delegates
СОАПИ представи дейността си и инвестиционни възможности в София пред делегация от Белгия
16.05.2017

СОАПИ представи инвестиционния климат в София пред делегация от Египет

egypt-delegates-meeting

 

egypt-delegates-meeting

Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции представи пред делегация от Египет инвестиционните условия в София и с какви дейности Агенцията може да съдейства на инвеститори да установят успешен бизнес в столицата.

Надя Султанова, началник на отдела за инвестиции в Агенцията, направи презентация за условията за развитие на нови производства и на такива с високодобавена стойност от чужди инвеститори, за състоянието на ICT сектора, както и на другите приоритетни за София сектори, за ръста в броя туристи и броя пътуващи през летище София.

Представителите на фирмите участници от страна на Арабска република Египет зададоха много въпроси, свързани с оперативните разходи и данъчната система в България, наличието на бизнес инкубатори и акселератори, за възможностите за издаване на работни визи на ICT специалисти извън Европейския съюз и др. Сред присъстващите компании бяха EBKOT For Development & Tourism Co. S.A.E, която инвестира в проекти в туризма, Investia Venture Capital, които оперират с управление на рисков капитал и директни инвестиции,  Polyserve Group  – водеща компания в производството на форсфатни торове, Tam Oilfield Services  – ексклузивен представител на световни производители в петролната, газова и рафинерна промишленост, Polymers for EVA & Rubber, която оперира в производството на изделия от каучук за обувната промишленост, Manapharma  – ексклузивен доставчик на специализирани продукти за редица международни фармацевтични, козметични и химични компании, RadaResearch – водеща египетска компания за маркетингови изследвания и връзки с обществеността и др.

Срещата се състоя по инициатива и със съдействието на Българска търговско-промишлена палата. На презентацията присъства и Нейно превъзходителство Манал ел Шинауи, извънреден и пълномощен посланик на Арабска република Египет в Република България.

 

X