Още една международна компания става част от градската ни инициатива Sofia IS

X