Poland-Seminar
СОАПИ представи инвестиционни възможности пред компании от Република Полша
18.05.2017
a-hub-social-innovations-sofia
В София отвори врати A hub – първото пространство за социални иновации в България
22.05.2017

Осло посрещна София. Домакините представиха потенциални партньори от своя страна за български проекти в конкретни области

Oslo-meets-Sofia-presentation

Oslo-meeting-presentation

 

От 2-ри до 5-ти май се състоя втората фаза от инициативата “София среща Осло. Осло среща София.”, която екипът на Агенция за инвестиции в София проведе съвместно с норвежката държавна агенция „Иновация Норвегия“, подпомагаща финансово компании с фокус върху иновативния бизнес и United Partners. Инициативата имаше за цел да предостави възможност за двустранни бизнес контакти и запознаване с условията за развитие в областта на конкретни индустрии и в двете държави във връзка с предстоящото отваряне на новия грантов период 2017 – 2021. По тази програма норвежкият финансов механизъм Norway Grants ще подкрепи безвъзмездно български проекти с разпределянето на 28.5 млн.евро. Партньорството от норвежка страна е по линия политиката на Норвегия да отпуска грантове за страни членки на ЕС за проекти, които отговарят на стратегията й да обвърже икономиката си с инвестиции и развитие в нови сектори, намалявайки зависимостта си от петролната индустрия.

Компаниите и организациите от норвежка страна проявиха силен интерес към нашия ICT сектор и активно потърсиха партньорства сред българската делегация. От българска страна 12 компании и 2 браншови организации представиха дейността си и условията за бизнес в София и България. Във фазата “Осло среща София” се присъединиха БАСКОМ и БАИТ, и компаниите Cleantech Bulgaria, Code Runners, Accedia, Atlantic Way, Nexpur, Stemo, Predistic, Melon, ICB – InterConsult Bulgaria и D Consult.  В три поредни дни в два норвежки града – Осло и Скиен, регион Телемарк, фирми и организации и от двете естрани представяха проекти, потенциални възможности за развитие и идеи. Ето каква беше програмата в тридневната инициатива.

Осло, 2 майOslo-meets-Sofia-presentation

Кнют Рингстад от “Иновация Норвегия” представи програмата и целите на новия програмен период за финансиране по EEA grants and Norway grants. Надя Султанова, началник на отдела за инвестиции в Агенция за инвестиции в София изнесе презентация за столицата, данни за приоритетните индустрии и бързо растящия ICT сектор, както и за конкретни възможности за инвестиции в града. БАСКОМ също представиха детайлни данни за развитието на ICT сектора в България. Последваха презентации на множество норвежки фирми, сред тях Enøkplan Norway – компания за енергийни и инженерни технологии;  InnoVius Norway – консултантска компания в областта на технологичните решения; NILU Norway – най-големият неправителствен институт в Норвегия за изследване на въздуха и климатичните промени и SINTEF Norway – институт за приложни изследвания, технологии и иновации.

Norway-Lilestrjom-visit

Лилестром, 3 май

Срещите този ден бяха в Lillestrøm Science Park – Kjeller – най-големият научно-технологичен парк на Норвегия в град Лилестром близо до Осло. Своята дейност представиха общината в Осло, както и Kjeller Innovation – най-големият научен център в Норвегия, обединяващ компании от R&D сектора, ситуирани в Норвегия и други държави. Научният център представи разработките си биоикономиката, енергията и околната среда. Презентациите продължиха с OREEC – най-големият клъстър в Осло от частни компании в областта на възобновяемата енергия и зелена околна среда и Institute for Energy Technology – отново международна организация в областта на проучвания и разработки в енергетиката. С това домакините представиха потенциални партньори от своя страна за проекти в конкретни области.

Norway_Skien-visit

Скиен, регион Телемарк, 4 май

Всички български компании отново представиха работата си пред представители на бизнеса в Скиен. Домакин на българските организации тук беше местният офис на “Иновация Норвегия” с участието на IKT Telemark, както и много норвежки фирми от региона.

Очаква се минимум 50% от средствата по новата програма „Бизнес развитие, малки и средни предприятия и иновации“ на норвежката държавна агенция „Иновация Норвегия“ да бъдат използвани за създаване и прилагане на „зелени технологии“ в частния сектор. Изискването за наличие на норвежки партньор не е задължително, но наличието му ще се счита за позитив за българската фирма, защото означава достъп до норвежки опит и нау-хау, обучение и развитие на двустранни връзки.

Убедени сме, че тридневните срещи бяха полезни и интересни и за двете страни и ще доведат до оползотворяване на направените контакти и осъществяването на иновативни и зелени проекти. В анкета след края на инициативата, българските компании участници споделиха, че оценяват като отлични организацията и полезността на срещите в Осло. Изказаха мнение, че има още какво да се желае по отношение на това държавата да познава и да промотира силните компетенции на компаниите в България, както и да бъде по-активна във фасилитирането на реални контакти с чужд бизнес и привличането на инвестиции в български разработки. Фирмите участници споделиха също, че възнамеряват да осъществят следваш контакт с партьорите в Норвегия, както и че биха се включили отново в подобна инициатива.

 

X